Jarmo Husso: Nämäkin ovat talousvaalit

On aivan sama puhummeko ilmastonmuutoksesta, maahanmuutosta tai vanhusten hoivasta, kysymys on aina loppujen lopuksi rahasta. Tiedän, ettei kukaan halua huolestua seuraavista tosiasioista, mutta tänä vuonna velkaa otetaan lisää lähes kaksi miljardia euroa ja elämme yli varojemme myös nousukaudella vaikka kokonaisveroasteemme (42,3%) on maailman ankarimpia. Mikään ei tunnu riittävän. Millään ei ole mitään väliä. SDP:n Antti…

KAISMO: Sopimus on aina riitaa parempi

Suomalainen yhteiskunta on aina rakentunut työlle ja mahdollisuudelle tehdä sitä. Hyvinvointi on syntynyt ja kasvanut yrittämällä ja tekemällä. Samalla on ollut mahdollista rahoittaa laadukkaat julkiset palvelut ja sosiaalinen turvaverkko sitä eri elämäntilanteissa mahdollisesti kaipaaville. Maailmantalouden muutokset ovat kuitenkin tosiasia myös meillä, ja niiden aiheuttamat haasteet pitää kohdata ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Näiden meistä riippumattomien muutosten lisäksi…

Katseet kunnissa hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tekoihin vauvasta vaariin

Katseet kunnissa hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tekoihin vauvasta vaariin Kuntalain ensimmäisen pykälän mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja tiistaina 24.11 julkaistu kansallinen TULE-ohjelma vuosille 2020-2025 vahvistaa entisestään näkemystä tämän erittäin tärkeän tehtävän merkityksestä. Vaikka valmisteilla oleva sote-uudistus muuttaisikin toteutuessaan kuntien roolia ja tehtäviä merkittävästi, jäisi edelleen kunnan tehtäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten luominen. Ennaltaehkäiseviin…

Mari-Leena Talvitie: Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Mari-Leena Talvitie: Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Elokuussa on monissa perheissä edessä uusi alku. Esikoulu, uusi luokka-aste tai viimeinen vuosi koulussa. Meidän perheessä nuorin aloittaa koulupolun. Syksy on hyvää aikaa aloittaa myös jokin harrastus. Harrastuksissa saa uusia kavereita, on yhteistä tekemistä ja yhteisöllisiä ryhmiä. Ne myös ehkäisevät syrjäytymistä. Iästä ja elämäntilanteesta riippumatta ihminen kaipaa yhteisöllisyyttä. Sen tarve tunnustetaan myös Maslowin tarvehierarkiassa. Monipuoliset…

Otetaan myönteistä vastuuta!

Huomaatko ympärilläsi yhä enemmän ikäviä asioita? Onko asenteesi muuttunut tämän päivän synkän uutisvirran mukana negatiiviseen suuntaan? Stressaannutko nykyisin helpommin? Tutkimusten mukaan kielteisestä ajattelusta ja valittamisesta voi tulla tapa, jolla pilaa tai pahentaa oman sekä muidenkin olon. Onneksi meillä on mahdollisuus muokata ja kehittää asenteitamme, joilla on suora yhteys hyvinvointimme. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on hyvän elämän…

Pauliina Valkovirta: Ratkaisisiko desimaaliluvun muutos vanhusten hoivan ja palveluiden haasteet

”Jokainen askel elämän varrella on tärkeä, kaikki ne jättävät jäljen.” on tuntematon kirjoittaja kirjoittanut. Jokaisen askeleen tulee myös voida olla arvokas. Tarvitsemme ensimmäisiin askeliimme toisen ihmisen käsien tukea ja usein tukea tarvitaan myös elämämme viimeisiin askeliin. Arvokkuuden pitää säilyä myös silloin, kun jalkamme eivät enää jaksa tai pysty ottamaan askeleita. Keskustelu desimaaliluvun ympärillä vanhustenhoidossa on…

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Ihminen ja palvelut edellä uudistuksiin

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus pitää huolestuttavana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yhteyteen kytkeytyvää maakuntahallinnon ja uusien verojen rakentelua. Kenen etu voi olla, jos useilla hallituksilla ratkaisematta jääneestä sotesta muodostuu moniselitteisten kompromissien kokonaisuus? Pohjois-Pohjanmaan sote-ohjausryhmän varapuheenjohtaja Pekka Simosen mukaan ”Nyt on korkea aika unohtaa poliittiset intohimot sekä hallintohimmelit ja keskittyä ihmisten palvelujen laadun, saatavuuden sekä valinnanvapauden turvaamiseen!” Selkeintä olisi…

Pohjois-Suomi ansaitsee paikkansa hallitusohjelmassa

Suomi on maa, jossa alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskeisiä arvoja. Pohjois-Suomi kattaa noin puolet koko maan pinta-alasta ja alueen harva asutus sekä pitkät etäisyydet ovat yhtä aikaa sekä haaste että mahdollisuus. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että hallitusohjelmassa tuleekin asettaa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä huomioiden pohjoisen erityispiirteet ja tarpeet. Pohjois-Suomella on merkittävä rooli koko…

Sofia Ervasti: Vanhustenhoito myrskyn silmässä!

Sofia Ervasti: Vanhustenhoito myrskyn silmässä!

Viime aikoina ilmi tulleet epäkohdat vanhustenhoivassa ovat koskeneet enimmäkseen hoitajamitoitusta ja lääkehoidon epäselvyyksiä. Nämä tapaukset ovat kirvoittaneet useat politiikan vaikuttajat etsimään ongelmaan liian yksioikoista ratkaisua. On vaadittu hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin siten, että mitoitus olisi vähintään 0.7 hoitajaa hoidettavaa kohti. Ongelma on kuitenkin huomattavasti laajempi, eikä ratkaisu löydy kirjaamalla lakiin 0.7 tai syyllisiä etsimällä. Toimiva ratkaisu…

Sote ihmistä varten

Sote ihmistä varten

  POPsote-hankkeen ohjausryhmän keskustalainen puheenjohtaja Jussi Ylitalo kirjoitti kauniisti Kalevassa 12.12. sote-uudistuksen tavoitteista ja rahoituksesta. Valitettavasti nyt vaan puheet ja käytäntö eivät kohtaa. Ylitalo kertoo, että Keskusta haluaa soten, joka on yhdenvertainen ja jonka kustannukset veronmaksajat pystyvät kantamaan. Tosiasiassa kuitenkin hallituksen esityksellä leikataan pohjoisilta maakunnilta todelliseen tarpeeseen nähden satoja miljoonia euroja. Se yhdessä isojen muutoskustannusten…

Sisällön loppu

Sisällön loppu