Hauska tutustua. Me olemme Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus. Yksi Kokoomuksen kolmestatoista aktiivisesta piirijärjestöstä. Toimimme Oulun vaalipiirin alueella jokaisessa kunnassa. Haluatko tulla mukaan? Liity jäseneksi, tule mukaan tapahtumiin tai ota yhteyttä.

Kokoomus on tekijäpuolue. Muutoksen alkuun riittää yksi ihminen. Toteutukseen tarvitaan kokonainen joukkue. Tervetuloa mukaan talkoisiin paremminvointivaltion puolesta.

Ajankohtaista

Kokoomuksen puoluekokous järjestetään Kalajoella 2022

Kansallisen Kokoomuksen puoluehallitus päätti, että kokoomuksen seuraava puoluekokous järjestetään Kalajoen matkailualueella Pohjois-Pohjanmaalla 10.-12.6.2022. Kalajoki veti lukuisista vaihtoehdoista tällä kertaa pisimmän korren. ”On todella hienoa, että...

Lue lisää

Koulukiusaamisesta kouluväkivaltaan

Vantaalaisessa koulussa koulukiusaaminen eteni väkivallan asteelle ja 11-vuotias uhri vietiin ambulanssilla sairaalaan. Julkisessa keskustelussa paheksutaan ja tuomitaan tapahtunut, mutta teemmekö edelleenkään tarpeeksi tällaisten ilmiöiden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi? Vantaan tapauksessakin hankala...

Lue lisää

Pohjois-Suomen veturi Oulu

Ou­lu on tun­net­tu si­vis­tys­kau­pun­ki, jon­ka Ly­seo on kou­lut­ta­nut muun mu­as­sa kol­me ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä. Hy­vin­voin­tim­me pe­rus­tuu si­vis­tyk­seen, yri­tys­toi­min­taan, kor­ke­a­ta­soi­seen tut­ki­muk­seen, kou­lu­tuk­seen sekä ak­tii­vi­seen ja avoi­meen yh­teis­työ­hön. Ko­ro­na­pan­de­mia on tuo­nut uu­sia aja­tuk­sia...

Lue lisää