RAJALAKI ON SAATAVA NOPEASTI VALMIIKSI – KYSYMYKSESSÄ ON MAAMME KANSALLINEN TURVALLISUUS

RAJALAKI ON SAATAVA NOPEASTI VALMIIKSI – KYSYMYKSESSÄ ON MAAMME KANSALLINEN TURVALLISUUS

Suomi toimii viisaasti, kun se ennakoi ja varautuu kaikenlaisiin toimiin, jotka voivat horjuttaa yhteiskuntamme vakautta. On hyvin tärkeää, että Suomella on riittävät työkalut rajaturvallisuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa.  Hallitus on tuonut tänä keväänä joukon lakiesityksiä, jotka antavat valtuudet ja mahdollisuudet toimia niissä tilanteissa, joissa Venäjä tai joku muu valtio yrittää horjuttaa, häiritä tai muuten luoda epävakautta maahamme. Nämä…

Hallitusten kaksoisjäsenyydet pois Pohteelta

Hallitusten kaksoisjäsenyydet pois Pohteelta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 7.5.2024 käynnistää Pohteen hallintosäännön uudistamistyön tulevaa valtuustokautta varten. Eri poliittisten ryhmien kesken lienee yhteinen näkemys siitä, että työssä tulee kiinnittää huomiota demokratian toimivuuteen, vastuiden selkiyttämisen ja eri toimielinten työmäärän tasaamiseen. Vähemmälle huomiolle on sen sijaan julkisuudessa jäänyt erilaiset jääviyskysymykset. Lähtökohtana tulisi olla aluehallituksen sekä muiden toimielinten valmistelun ja päätöksenteon riippumattomuus….

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Aluevaalien ensimmäiset 40 ehdokasta vahvistettu

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Aluevaalien ensimmäiset 40 ehdokasta vahvistettu

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokous pidettiin lauantaina 18.5.2024 Ylivieskassa. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat sekä nimesi jäsenet Kokoomuksen puoluevaltuustoon kaudelle 2024-2026. Lisäksi kokous asetti ensimmäiset 40 ehdokasta huhtikuussa 2025 käytäviin aluevaaleihin. Piirijärjestön puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan ehdokasasettelu on edennyt mainiosti sekä kunta- että aluevaalien osalta koko maakunnan alueella. ”Eipä heti tule mieleen tilannetta, joissa ehdokasmäärät olisivat olleet näissä…

KONKARI EI OLE VAIN KULUERÄ

KONKARI EI OLE VAIN KULUERÄ

Lukuisat kokemukset, havainnot ja tutkimukset tukevat käsitystä, että suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy vanhempiin työntekijöihin kohdistuvaa ikärasismia. Maassamme jätetään hyödyntämättä yli 100 000 50–64-vuotiaan töitä etsivän työelämän konkarin kokemus, taito ja viisaus. Jos vanhempi työntekijä joutuu hakemaan uutta työtä, on kohtelu usein epäoikeudenmukaista ja täysin kohtuutonta. Hakutilanteessa ei välttämättä suoda edes näytön paikkaa. Eläketurvakeskuksen verrattain tuoreen tutkimuksen…

On aikuisten tehtävä taata lasten turvallisuus

On aikuisten tehtävä taata lasten turvallisuus

Kansanedustajan tärkein tehtävä on taata ihmisten turvallisuus. Eduskunnassa se tehdään säätämällä lakeja. Nyt on ensiarvoisen tärkeää säätää lakeja, jotka palauttavat turvallisuuden ja rauhan kouluihin. Kiusaaminen, häirintä ja väkivalta eivät kuulu kouluihin, eikä sitä saa hyväksyä koulun ulkopuolellakaan. Kaikelle kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Kokoomus ja hallitus ovat sitoutuneet toimiin, jotka vahvistavat monia, hyväksi havaittuja käytäntöjä ja…

Hyvinvoinnilla on hinta ja tänään se on edullisempi kuin huomenna

Hyvinvoinnilla on hinta ja tänään se on edullisempi kuin huomenna

Vuonna 2050 nuorimman lapseni täyttäessä 28-vuotta arviolta joka viides maapallon asukas on yli 60-vuotias. Nykyuralla jatkettaessa lähes 2/3 valtioiden budjeteista kuluisi kansansairauksien hoitoon. Väestö ikääntyy, ihmisten toimintakyky alenee ja kansansairauksien määrä lisääntyy, joten terveydenhoitoon menevät kulut lisääntyvät samalla, kun työtä tekevien ja veroja maksavien ihmisten osuus pienenee. Ihmisen elinvoima ja toimintakyky lähtee elintasosta ja elämänlaadusta. Merkityksellisen…

Suomeen ei synny kaksia työmarkkinoita

Suomeen ei synny kaksia työmarkkinoita

Tytti Pernu (Kaleva 28.2.) on vastineessaan mielipidekirjoitukseeni (26.2.) huolissaan työehtosopimusten yleissitovuuksien tulevaisuudesta hallituksen uudistusten seurauksena. Pernu nostaa esille paikallisen sopimisen laajentamisen ei-järjestäytyneille työpaikoille uhkaavan yleissitovuutta. En omassa kirjoituksessani ottanut kantaa yleissitovuuteen, mutta aiheesta on tarpeellista keskustella, jotta faktat tulevat mahdollisimman monen tietoon. Paikallisen sopimisen laajentamisen pelätään aiheuttavan villit työmarkkinat, joissa työnantajat yksipuolisesti sanelevat työntekijöille kolmen…

Faktat haltuun ja rohkeasti kohti uudistuksia

Faktat haltuun ja rohkeasti kohti uudistuksia

Hallituksen työelämää koskevat uudistukset ja niiden vaikutukset elävät keskusteluissa omaa elämäänsä. Faktat ovat unohtuneet jonnekin, kun on tärkeämpää toistaa lauseita, jotka maalaavat kauhukuvia kurjuudesta, joihin työntekijät uudistuksilla ajetaan. Lauseita ja väitteitä, joilla monilla ei ole pohjaa todellisuudessa. Työelämän lainsäädännön muutoksista on liikkeellä paljon vääristelevää ja jopa väärää tietoa. Keskustelu uudistuksista ja niiden vaikutuksista on vaikeaa,…

Palveluseteli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Palveluseteli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Maassamme on valitettavan paljon lapsia ja nuoria, jotka kamppailevat henkisen hyvinvointinsakanssa. Tämä näkyy paitsi ikävinä tilastoina myös äärimmäisen surullisina ja lopullisina tekoina, joihin lapsi tai nuori äärimmäisessä hädässään saattaa ajautua. Yksikin tapaus on liikaa, ja tarvitaan kiireellisiä toimia avun tarpeeseen vastaamiseksi. On tärkeää, että Pohde selvittää alueen kokonaistilanteen ja tarjoaa välittömästi palvelusetelinkaikille yli 90 päivää…

Pekka Simonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana

Pekka Simonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajiston. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa oululainen Pekka Simonen. Simonen on toiminut aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana vuodesta 2022 alkaen. Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkokaudelle Matti Honkala Raahesta ja Maarit Matinolli Tyrnävältä.  ”On kunnia-asia saada jatkaa Kokoomuksen aktiivisen ja vastuullisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana. Tavoitteenamme on jatkaa tiivistä yhteistyötä viranhaltijoiden ja muiden poliittisten ryhmien kanssa. Isot asiat, kuten…

Sisällön loppu

Sisällön loppu