Pohjois-Suomi ansaitsee paikkansa hallitusohjelmassa

Suomi on maa, jossa alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskeisiä arvoja. Pohjois-Suomi kattaa noin puolet koko maan pinta-alasta ja alueen harva asutus sekä pitkät etäisyydet ovat yhtä aikaa sekä haaste että mahdollisuus. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että hallitusohjelmassa tuleekin asettaa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä huomioiden pohjoisen erityispiirteet ja tarpeet.

Pohjois-Suomella on merkittävä rooli koko ajan kehittyvässä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa. Alueen ainutlaatuinen luonto, taloudelliset resurssit ja läheisyys naapurimaihin luovat vahvan perustan yhteistyön kehittämiselle. Panostukset infrastruktuuriin, tutkimukseen ja innovaatioihin sekä rajat ylittävään yhteistyöhön ovat keskeisiä keinoja vahvistaa suomen yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Pohjois-Suomella on myös valtava taloudellinen potentiaali. Alueella on runsaasti luonnonvaroja, kuten metsää, kaivannaisia ja uusiutuvaa energiaa. Nämä resurssit ovat keskeinen kokonaisuus Suomen talouden kehittämisessä ja työllisyyden kasvattamisessa. Hallitusohjelmassa tulisi olla selkeät suunnitelmat ja toimenpiteet, jotka edistävät pohjoisen taloudellista kasvua ja hyödyntävät alueen luonnonvaroja vastuullisesti.

Hallitusohjelman tuleekin taloudellisen aktiivisuuden edistämisen ohella sisältää vahvat sitoumukset ympäristön suojelemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Pohjoisessa on paljon tilaa ja mahdollisuuksia vihreälle siirtymälle. Yksi merkittävä osa vihreää siirtymää Pohjois-Suomessa on uusiutuvan energian hyödyntäminen. Alueella on valtava potentiaali tuottaa puhdasta energiaa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa, vesivoimaa sekä bioenergiaa. Investoimalla uusiutuvaan energiaan luomme kestäviä energiaratkaisuja. Tämä luo paitsi ympäristöystävällisempiä energiavaihtoehtoja, myös uusia työpaikkoja ja taloudellista kasvua alueelle.

Myös Euroopan nopeasti muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne ohjaa katseita Pohjois-Suomeen, jolla on jopa aiempaa keskeisempi rooli Suomen puolustusstrategiassa. Koko Suomen alueellinen puolustaminen on olennainen osa kansallista turvallisuutta, jonka varmistamisessa toimivat logistiikkajärjestelmät ovat välttämättömiä. Hallitusohjelman panostuksia liikenne- ja infrahankkeisiin on siis tärkeää tarkastella myös tästä näkökulmasta.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus näkee tärkeänä välttää vastakkainasettelua maan eri alueiden välillä. Alueiden erilaiset vahvuudet ja mahdollisuudet huomioiden hyötyjiä ovat kaikki suomalaiset. Uudisraivaajahenki ei ole vielä kokonaan kuollut ja tärkeää on hallitusohjelmatasollakin luoda yrittämisen ja menestymisen edellytyksiä koko maahan.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *