Haluan jatkossakin kohdata omia potilaitani terveyskeskuksessa

Haluan jatkossakin kohdata omia potilaitani terveyskeskuksessa

Valtakunnallisesti sote-uudistuksen tavoitteina on mm. parantaa palvelujen saatavuutta, tuottaa palvelut yhdenvertaisesti kaikille ja vahvistaa perustason palveluita. Palveluiden rakenneuudistus ei valitettavasti korjaa haasteita ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuudessa, mikäli muodostuva työympäristö ei ole ammattilaisille houkutteleva. Yhtenä ratkaisuna työntekijäpulaan ja palveluiden saatavuuden ongelmiin nostetaan usein esille erilaiset digitaaliset etäpalvelut. Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto on nimetty yhdeksi kehitystyön painopistealueeksi…

Herätys pohjoisen vaikuttajat!

Herätys pohjoisen vaikuttajat!

Pitkään veivattu sote-uudistus sai viimeisimmän käänteen, kun maan hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen uudistuksesta 8.12. Esityksessä on toki paljon aihetta kommentointiin, mutta nostan esille nyt vain yhden, mutta meidän kannalta kriittisen tärkeän asian. Pohjoisen sote-rahoitus on uudistuksen joka vaiheessa pienentynyt todella huolestuttavasti. Pohjois-Pohjanmaan ns. sote-tarve oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viime vaalikaudella väestörakenteesta ja sairastavuudesta…

Juha Hänninen: Oulaskankaan synnytystoiminnan lakkaamisesta

Olemme saaneet viime aikoina seurata useasta eri mediasta Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamiskeskustelun värikkäitä vaiheita. Valvira totesi äsken (7.11.2018) antamassaan päätöksessä, että synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa tulee lopettaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti 31.12.2018 mennessä.  Oulaskankaan sairaalalla oli voimassa kesällä saatu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa synnytystoiminnan jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun saakka. Luvallako ei siis kuitenkaan olisi merkitystä, jos Valvira…

Mielipide: Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen

Mielipide: Tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollinen

Aluevaaleissa valitut valtuutetut ovat aloittaneet työnsä. Vastuu sote-uudistuksen toteuttamisen johtamisesta siirtyy jo maaliskuussa, jolloin valtuusto kokoontuu linjaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen suurista linjoista, strategiasta, organisaatiosta, hallintosäännöstä ja johtamismallista. Aluevaltuustolla on vajaa vuosi aikaa rakentaa alueellinen organisaatio ja toimintamallit sekä antaa palvelulupaukset, joilla se on valmis ottamaan vastuun palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta. Kuntien…

Pekka Simonen: Sote-soppaa

Varmaan jokainen, joka seuraa yhteiskuntamme asioita, on odottanut sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemistä jo turhautumiseen asti. Kukaan ei kiistä uudistuksen tarvetta. Eri puolilla maatamme asuvat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset eivät ole lainkaan tasavertaisessa asemassa sote-palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen. Päätöksentekijän ja veronmaksajan näkökulmasta myös sote-palveluiden kustannuskehitys on ollut jo pitkään täysin kestämätöntä. Nykyisen hallituskauden alussa…

POHJOIS-POHJANMAA VALINNANVAPAUDEN PILOTIKSI

Eduskunta on saanut kevään aikana hallitukselta kaikki sote-uudistuukseen liittyvät lakiesitykset, jotka mahdollistavat maakunnille mahdollisuuden erilaisiin valinnanvapauden pilotointeihin. Hallitus on varannut näihin sata miljoonaa euroa rahoitusta, jolla katetaan kaikki pilotoinneista kunnille aiheutuvat kustannukset. Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta….

Pohjois-pohjanmaan Kokoomus: Hyvinvointialueiden tehtävä on hoitaa ihmisiä, ei luoda uusia jonoja

Pohjois-pohjanmaan Kokoomus: Hyvinvointialueiden tehtävä on hoitaa ihmisiä, ei luoda uusia jonoja

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokous pidetiin sunnuntaina 28.11.2021 Oulussa. Kokous valitsi piirin luottamushenkilöjohdon vuodelle 2022 sekä käsitteli muut sääntömääräiset asiat. Piirikokous korosti tulevien aluevaalien merkitystä. Demokratian näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon.  Siinä paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä eikä…

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Ihminen ja palvelut edellä uudistuksiin

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus pitää huolestuttavana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yhteyteen kytkeytyvää maakuntahallinnon ja uusien verojen rakentelua. Kenen etu voi olla, jos useilla hallituksilla ratkaisematta jääneestä sotesta muodostuu moniselitteisten kompromissien kokonaisuus? Pohjois-Pohjanmaan sote-ohjausryhmän varapuheenjohtaja Pekka Simosen mukaan ”Nyt on korkea aika unohtaa poliittiset intohimot sekä hallintohimmelit ja keskittyä ihmisten palvelujen laadun, saatavuuden sekä valinnanvapauden turvaamiseen!” Selkeintä olisi…

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: SOTE:n valinnanvapaus turvattava laajasti

  Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen sääntömääräinen piirikokous pidettiin Oulussa Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokous otti kantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Aiheesta kuultiin kokouksen yhteydessä kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikon katsaus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on eräs hallituskauden keskeisimmistä tavoitteista ja sen tulisi toteutuessaan luoda yhteensä 3mrd euron säästöt ja kulujen kasvua hidastavat rakenteelliset uudistukset. Samalla on…

Päivi Hirsso: Pelastaako yleislääketieteen erikoislääkärijoukko SoTe:n?

Päivi Hirsso: Pelastaako yleislääketieteen erikoislääkärijoukko SoTe:n?

Vastikään julkaistussa laajassa tutkimuksessa todettiin perusterveydenhuollon lääkärimäärän tiheyden olevan yhteydessä väestön kuolleisuuteen. Kyse on siis pääsääntöisesti yleislääkärin työstä, mitä Suomessa tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitotyön ammattihenkilöiden kanssa. Tutkimuksen tulokset ovat hyvin siirrettävissä Suomeen. Laajan aineiston viesti oli selkeä; vaikka yleislääkärimäärä pieneni seuranta-aikana noin 5%, niin tilastollisten analyysien mukaan 10 yleislääkärin lisäys 100 000 potilaan väestöä kohden pidensi…

Sisällön loppu

Sisällön loppu