POHJOIS-POHJANMAA VALINNANVAPAUDEN PILOTIKSI


Eduskunta on saanut kevään aikana hallitukselta kaikki sote-uudistuukseen liittyvät lakiesitykset, jotka mahdollistavat maakunnille mahdollisuuden erilaisiin valinnanvapauden pilotointeihin. Hallitus on varannut näihin sata miljoonaa euroa rahoitusta, jolla katetaan kaikki pilotoinneista kunnille aiheutuvat kustannukset.

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta. Erityisesti tavoitteena on, että pilotteihin saataisiin sote-keskus-palveluiden ja henkilökohtaisen budjetin palveluiden tuottajiksi myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja näiden yhteenliittymiä.

Pohjois-Pohjanmaa on jo nyt monella tavalla edelläkävijämaakunta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. Meidän sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat tarpeeseen nähden maan alhaisimmat. Meillä on myös valmiiksi kokemusta monituottajuudesta ja siihen liittyvistä rahoitusmalleista Maakunta on myös alueellisesti merkittävä toimija, joka kantaa vastuun yli puolen Suomen alueella.
On todella tärkeää, että olemme aktiivisesti mukana vaikuttamassa sote-palveluiden ja asiakkaan valinnanvapauden käytännön toteutukseen.” herättelee Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun ohjausryhmän varapuheenjohtaja Pekka Simonen. ”Myös valtiovallan tarjoama ylimääräinen pilotointirahoitus kannattaa hyödyntää täysimääräisesti”, Simonen huomauttaa.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että nyt kannattaa kuntapäättäjien ja sote-uudistuksen valmistelussa mukana olevien olla aktiivisina. Haluammehan olla jatkossakin suunnannäyttäjiä laadukkaiden ja asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuksessa? Siksi piirihallitus kannustaa Pohjois-Pohjanmaata tarttumaan tähän tilaisuuteen ja hakeutumaan yhdeksi valinnanvapauden pilottimaakunnaksi.

LISÄTIEDOT:

Pekka Simonen
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsen

Maakunnallisen PopsTer-ohjausryhmän varapuheenjohtaja
040 519 6071

 

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.