Valitsijayhdistys Katseen seurakuntavaaliohjema

  KATSE kohtaa arjessa-valitsijayhdistys   Katse tulevaan – usko hyvän tekemiseen KATSE – valitsijayhdistyksessä on mukana keskustalaisia, kokoomuslaisia sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita. KATSE-ryhmän tavoitteena on seurakunnan palveluiden tasapuolinen turvaaminen koko kaupungin alueella myös tulevaisuudessa sekä saada seurakuntalaiset osallistumaan aktiivisesti seurakuntien toimintaan. Vaikka valtaosa ihmisistä kuuluu kirkkoon, haasteena on ihmisten etääntyminen kirkosta. KATSE haluaa kehittää kirkon…

Valoon päin Oulu

Yh­tei­sööm­me on koh­dis­tu­nut ou­lu­lais­ten tur­val­li­suu­teen ja tur­val­li­suu­den tun­tee­seen mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­via ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta. Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan Ou­lus­sa on usei­ta huo­no-osai­sik­si luo­ki­tel­ta­via asui­na­lu­ei­ta. Sen li­säk­si tur­val­li­suut­ta ovat jär­kyt­tä­neet ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten mies­ten lap­siin koh­dis­tu­neet sek­su­aa­li­ri­ko­se­päi­lyt. Nämä ta­pah­tu­mat vaa­ti­vat vi­ra­no­mai­sil­ta ja ri­kos­tut­kin­nal­ta no­pei­ta toi­mia, jot­ta on­gel­mat kor­ja­taan ja nii­tä ky­e­tään myös en­nal­ta­eh­käi­se­mään. Voim­me kui­ten­kin ol­la yl­pei­tä mo­nis­ta Ou­lua koh­dan­neis­ta po­si­tii­vi­sis­ta…

Valtuustoaloite: Kaupungin venesatamista taseyksikkö

OULUN KAUPUNGINVALTUUSTO VALTUUSTOALOITE: KAUPUNGIN VENESATAMISTA TASEYKSIKKÖ   Aloitteen tavoitteet Aloitteessa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on 1) turvata kaupungin omistamille venesatamille riittävä rahoitus, 2) ohjata venepaikkamaksut venepaikkojen rakennus- ja ylläpitokustannuksiin sekä 3) lisätä kaupungin venesatamapalvelujen taloudellista läpinäkyvyyttä. Aloitteen sisältö Venesatamien kehittämissuunnitelmassa (2016) on arvioitu, että Oulun venesatamien korjausvelka on noin 2,3 miljoonaa euroa (alv. 0%). Korjausvelan lisäksi…

Valtuustoaloite: Lisää kuntoilu-/harjoitteluportaita Ouluun

Oulun kaupunginvaltuusto Aloite 8.10.2018 Lisää kuntoilu-/harjoitteluportaita Ouluun Suomessa järjestetään 5.-11.2018 jälleen kerran valtakunnalliset Porraspäivät. Porrashikoilu on tehokkaasti sykettä nostava liikuntamuoto, joka tarjoaa keholle monipuolista rasitusta. Porrasharjoittelun positiivisena puolena on se, että se sopii myös alaraajavaivoista kärsiville, sillä se rasittaa asfalttia vähemmän niveliä. Valitettavasti Oulun kaupungin alueella tämän kaltaisia lähiliikuntaan kannustavia paikkoja on hyvin rajallisesti, eikä…

Valtuustoaloite: Ouluun oma norminpurkuohjelma

Suomessa on viime vuosina paljon puhuttu normitalkoista ja muun muassa hallitusohjelmassa on kirjaus normien purkamisesta. Hallituksen normitalkoiden tuloksena kunnalla on esimerkiksi oikeus osoittaa ne alueet, joissa vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen käyttöön onnistuu ilman poikkeuslupamenettelyä. Valtakunnallisen tason normitalkoiden lisäksi tarvitaan kunnallisia toimia sääntelyn keventämiseksi.  Liiallisen sääntelyn haittavaikutukset tiedostetaan ja tunnustetaan laajasti kuntakentällä. Esimerkiksi Espoossa kirjattiin valtuustosopimukseen…

Valtuustoaloite: Raksilan lukiosta yrittäjyyspainotteinen

Oulussa on tilausta laaja-alaisesti yrittäjyysopintoja tarjoavalle lukiolle. Tämän roolin voisi sisällyttää uuden Raksilan lukion profiiliin. Alkuun yrittäjyysopintojen painotus voisi näkyä muun muassa kurssitarjottimessa työelämä- ja liiketoimintavalmiuksiin tähtäävinä opintoina. Pidemmällä tähtäimellä lukio voisi tavoitella erityislukion asemaa. Oulun kaupungilla tällä hetkellä kolme erityislukiota: Madetojan musiikkilukio, Kastellin lukio (urheilulukiolinja) sekä Oulun Lyseon lukio (International Baccalaureate (IB) -ohjelma). Erityislukiot…

Varoitus: Sisältää valheita ja viettelyksiä

Totuus ei saa koskaan kiinni kaupungille karannutta valhetta. Kokeillaanko? Olemme viimeisten viikkojen aikana saaneet lukea sivutolkulla negatiivisia lausuntoja Oulun kulttuurivihamielisyydestä ja museoiden alasajosta. Ainolan museo on myyntilistalla ja grynderit ovat  valloittamassa Hupisaaret kerrostaloille. Museon kokoelmat ollaan viemässä Helsinkiin varastoitavaksi. Kierikin museo-alue on suljettu ja päärakennuksessa lauletaan karaokea. Oulun kaupunki sulkee eläinmuseon ja tekee tilaa opiskeluruokalalle…

Vastuullinen turkiselinkeino on tulevaisuutta

Kalevan vieraskolumnissa (24.10.2017) kirjailija Jyri Paretskoi ehdottaa turkistarhauksen kieltämistä Suomessa. Mistään uudesta innovaatiosta kirjoituksessa ei ole kyse. Politiikassa tuskin mikään on niin helppoa kuin esittää asian kieltämistä, määrärahan lisäämistä tai työryhmän perustamista. Paretskoi mainitsee kirjoituksessa ohimennen turkisalan taloudelliset hyödyt, mutta kiusallisesti unohtaa mainita luvut niiden takana. Turkiselinkeino työllistää Suomessa suoraan lähes 5 000 ihmistä ja…

Vihapuheen tulee loppua

Vihapuheen tulee loppua

Julkinen keskusteluilmapiiri on kesän aikana saanut yhä epämiellyttävämpiä piirteitä ja erilaisia mielipiteitä esittävät ihmiset puhuvat jo suoraan toistensa ohi yrittämättäkään ymmärtää toistensa ajatuksia tai lähtökohtia. Tällainen vastakkainasettelu on huono kehityssuunta, jota erilaisista lähteistä löytyneet tai viime aikoina julkaistut rasistiset ja iljettävät tekstit ovat edelleen ruokkineet. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan vaikeistakin asioista on kyettävä…

Viimeinen taisto

Kuntavaalit kurkkivat jo nurkan takana ja niinpä viimeinen hetki tehdä merkittäviä päätöksiä Oulun kaupungin asukkaiden hyväksi on tuleva syksy ja talousarvio 2020. Vuotta myöhemmin kuntavaalit ovat niin lähellä, että ns. ” vaalibudjetti” vesittää perinteisesti vastuullisen taloudenhoidon. Tarvittiin ulkopuolinen -meritoitunut ja arvostettu- konsultti tekemään selvitystyö kustannustason kasvun hillitsemiseksi. On aiheellista kysyä :” Miksi emme pysty tekemään…

Sisällön loppu

Sisällön loppu