Valitsijayhdistys Katseen seurakuntavaaliohjema

 

KATSE kohtaa arjessa-valitsijayhdistys

 

Katse tulevaan – usko hyvän tekemiseen

KATSE – valitsijayhdistyksessä on mukana keskustalaisia, kokoomuslaisia sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita.

KATSE-ryhmän tavoitteena on seurakunnan palveluiden tasapuolinen turvaaminen koko kaupungin alueella myös tulevaisuudessa sekä saada seurakuntalaiset osallistumaan aktiivisesti seurakuntien toimintaan.

Vaikka valtaosa ihmisistä kuuluu kirkkoon, haasteena on ihmisten etääntyminen kirkosta. KATSE haluaa kehittää kirkon toimintaa niin, että se kiinnostaa ihmisiä, heidän on helppo tulla mukaan toimintaan ja kokea itsensä tervetulleeksi.

Katse-valitsijayhdistys edustaa kristillisiin arvoihin, kirkkolain ja kirkolliskokouksen päätösten kunnioittamisen sekä kirkon kestävän taloushallinnon pohjalle nojaavaa ajattelua. Kristillinen usko, armo ja anteeksiantaminen luovat hyvän elämän perustan.

 

Mukana seurakuntalaisten arjessa – tehdään yhdessä

Jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia, lapsi-, nuoriso-, perhe- ja lähetystyö, rippikoulu sekä ikääntyvien parissa tehtävä työ ovat kirkon perustyömuotoja. Kirkon täytyy elää ajassa, uudistua ja uudistaa toimintatapojaan.

KATSE haluaa kehittää kirkon toimintaa niin, että se tukee seurakuntalaisten hengellistä kasvua ja on mukana ihmisten arjessa eri ikä- ja elämänvaiheissa. Täytyy mennä sinne missä ihmiset ovat ja rohkaista seurakuntalaisia mukaan toimintaan. Haluamme saavuttaa myös kirkosta eronneita ja syrjäytyneitä.

Herätysliikkeet elävöittävät kirkon toimintaa. Niillä ja muilla kirkon sisällä toimivilla yhteisöillä tulee olla oikeus osallistua keskusteluun ja olla mukana kirkon demokraattisessa päätöksenteossa. Tämän lisäksi kirkon tulee pitää yllä keskusteluyhteyttä ja tehdä yhteistyötä myös muiden uskontokuntien kanssa. Jokainen ihminen on arvokas ja kunnioituksen arvoinen.

 

Toiminnan resurssit

Vakaa talous on jatkuvuuden paras tae. Jotta seurakunnat pystyisivät keskittymään perustehtäväänsä, on niillä oltava vahva ja ennustettavissa oleva taloudellinen pohja. Asukkaiden hengellinen hyvinvointi on pyrittävä turvaamaan myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Seurakunnan toimintojen, hallinnon ja kiinteistötoimen hyvä hoito edellyttää osaavaa ja innostunutta henkilöstöä. Menestyäkseen seurakuntien on arvostettava kaikkia työntekijöitään. Luottamushenkilöiden tulee tukea työntekijöitä heidän vaativassa tehtävässään.

Jotta viranhaltijat pystyvät vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin, heidän rinnalleen tarvitaan vapaaehtoisia. Luottamushenkilöiden on aina kannettava vastuuta seurakunnan omaisuuden hyvästä hoidosta. Vapaaehtoista seurakuntatyötä on edelleen kehitettävä ja vahvistettava.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.