Valtuustoaloite: Ouluun oma norminpurkuohjelma

Suomessa on viime vuosina paljon puhuttu normitalkoista ja muun muassa hallitusohjelmassa on kirjaus normien purkamisesta. Hallituksen normitalkoiden tuloksena kunnalla on esimerkiksi oikeus osoittaa ne alueet, joissa vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen käyttöön onnistuu ilman poikkeuslupamenettelyä.
Valtakunnallisen tason normitalkoiden lisäksi tarvitaan kunnallisia toimia sääntelyn keventämiseksi.  Liiallisen sääntelyn haittavaikutukset tiedostetaan ja tunnustetaan laajasti kuntakentällä. Esimerkiksi Espoossa kirjattiin valtuustosopimukseen tavoite purkaa kaavoituksen ja rakentamisen normeja.
Kaikki Oulun kaupungin säännöt ja normit eivät ole lain edellyttämiä. Liika sääntely estää kaupunkikulttuurin, yrittämisen, rakentamisen ja innovaatioiden kehittymistä ja kasvamista. Tiukka sääntely estää Oulun kasvua ja kehitystä. Turhalla sääntelyllä tukahdutetaan yritteliäisyys ja kekseliäisyys sekä passivoidaan kuntalaisia.
Nyt on aika aloittaa Oulun omat normitalkoot. Työryhmän perustaminen on ketterä tapa valmistella ja selvittää sääntömuutoksia sekä normien purkamista, ja sen vuoksi me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että:
 • Oulun kaupungille perustetaan työryhmä valmistelemaan kaupungin omien normien ja sääntöjen muuttamista sekä poistamista.
 • Työryhmään nimetään edustus jokaisesta valtuustoryhmästä.
 • Oulun Nuorten Edustajisto ONE:lle tarjotaan mahdollisuus nimetä oma edustajansa työryhmään.
 • Suomen Yrittäjät ry:lle ja tuottajajärjestö MTK:lle tarjotaan mahdollisuus nimetä omat paikalliset edustajansa työryhmään.
 • Kaupunki nimeää työryhmälle vastuuvirkamiehen, joka osallistuu työryhmän työskentelyyn.
 • Työryhmän työskentely alkaa välittömästi, kun aloitteen vastaus on käsitelty ja hyväksytty valtuustossa.
 • Työryhmän työstä muodostetaan raportti, joka sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sääntöjen ja normien purkamisesta sekä muuttamisesta.
 • Työryhmä palauttaa raporttinsa kaupunginhallitukselle kolme (3) kuukautta työskentelyn aloittamisesta.
 • Työryhmän työn ja toimenpiteiden etenemisen välitarkastelu suoritetaan vuoden päästä raportin jättämisen jälkeen.
 • Välitarkastelun tuloksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
 • Välitarkastelun yhteydessä työryhmä voi täydentää aikaisemmin annettuja toimenpide-ehdotuksia.
 • Työryhmä seuraa toimenpide-ehdotusten etenemistä erikseen sovittavin väliajoin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

 

Janne Heikkinen ja muut kokoomuksen Oulun kaupunginvaltuutetut

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.