Nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin

Vakaa valtiontalous on hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys. Emme voi rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia jatkuvan velanoton varaan tulevien sukupolvien kustannuksella, koska esimerkiksi velan korkomenot nousevat nyt hurjaa vauhtia. Veronkorotukset taas heikentävät ihmisten ostovoimaa ja vaikeuttavat yritystoimintaa. Näiden sijaan tulee löytää keinoja siihen, miten tuemme yhteiskuntamme peruspilareita eli ahkeria työntekijöitä ja rohkeita yrittäjiä.Jotta yhteiskuntamme isot rattaat pysyvät pyörimässä, tulee työnteon…

Oikeutta on saatava ajoissa

Suomen kansan perinteen mukaan lakeja noudatetaan ja rikoksesta seuraa rangaistus. Kansamme on lakien edessä tunnollista ja pyyteetöntä. Järjestelmämme on kuitenkin luisunut suuntaan, jossa oikeuden saaminen on liian epävarmaa eikä rikoksesta aina seuraa rangaistusta. Suomalainen ei voi pitää enää varmana, että paha saa palkkansa ja hyvä teko kannattaa. Ongelmia on koko rikosketjun laajuudella. Rikoksia käsitellään pitkään…

Pekka Simonen Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi

Pekka Simonen Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi

Tiedote: Pekka Simonen Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää aluevaltuutettu Pekka Simosta valittavaksi Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi. Valinta tehdään aluevaltuuston kokouksessa 16.10.2023.  Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimiva Simonen on kiitollinen ryhmältä ja puolueelta saamastaan luottamuksesta. ”Lähden innolla aluevaltuuston puheenjohtajistoon tekemään työtä kaikkien palveluita tarvitsevien ja myös veronmaksajien puolesta” Simonen toteaa.  Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismo pitää…

Piiritoimisto kiinni

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piiritoimisto hiljenee kesällä ja olemme kiinni 23.6.–28.7. Hyvää kesää ja juhannusta! Tarvittaessa voit olla myös kesällä yhteydessä piirijärjestön toiminnanjohtajaan Jaakko Salovaaraan, p. 040 744 0689.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Alexander Stubb on loistava ehdokas presidentiksi

Kokoomuksen puoluehallitus valtuutti yksimielisesti puheenjohtaja Petteri Orpon pyytämään professori Alexander Stubbia kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi, ja Stubb on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Piirin puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen Tomi Kaismokiittelee valintaa. ”On terveen ja elinvoimaisen poliittisen kansanliikkeen merkki, kun presidenttiehdokkaaksi on tarjolla useampia erittäin kovia osaajia. Puoluehallitus pääsi käymään presidenttiehdokkaasta hyvän ja perusteellisen keskustelun ja päätyi yksimielisesti esittämään tehtävään Alexia.” Pohjois-Pohjanmaan…

Pohjois-Suomi ansaitsee paikkansa hallitusohjelmassa

Suomi on maa, jossa alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskeisiä arvoja. Pohjois-Suomi kattaa noin puolet koko maan pinta-alasta ja alueen harva asutus sekä pitkät etäisyydet ovat yhtä aikaa sekä haaste että mahdollisuus. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että hallitusohjelmassa tuleekin asettaa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä huomioiden pohjoisen erityispiirteet ja tarpeet. Pohjois-Suomella on merkittävä rooli koko…

Psy­ko­te­ra­peut­tien kou­lu­tus saatava mak­sut­to­mak­si

Psy­ko­te­ra­peut­tien kou­lu­tus saatava mak­sut­to­mak­si

Suomessa on mielenterveyskriisi. Psykoterapeuteille on kysyntää tällä hetkellä valtavasti enemmän kuin tarjontaa löytyy. Vaikka ihmiset saisivat Kelalta hyväksytyn päätöksen psykoterapiasta, ei hoitoon pääse, sillä psykoterapeutteja ei ole riittävästi saatavilla. Tilanteeseen tarvitaan muutos. Nykyisellään psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja maksaa kouluttautuvalle itselleen 25 000–60 000 euroa. Koulutuksen iso hintalappu tekee siitä mahdottoman isolle…

Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä

Yhdysvaltoihin 1940-luvulla paennut filosofi Hannah Arendt kiinnitti uransa aikana huomiota natsi-Saksan ja muiden totalitaaristen yhteiskuntien syntyyn johtaneisiin vaiheisiin. Arendt osoitti, että tuolloiset saksalaiset ulkoistivat oman kriittisen ajattelunsa maansa johtajille ja vapauttivat itsensä vastuusta vetoamalla sokeaan sääntöjen ja pykälien noudattamiseen. Lopputulos oli karmiva. Pahuus muuttui arkipäiväiseksi, jonka toteuttamiseen osallistui aivan tavallisia kansalaisia, kun miljoonia ihmisiä vietiin…

Suo­ma­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa

Suomen tulevaisuuden yllä on synkkiä pilviä. Olen huolestunut valtionvelasta ja sen korkomenoista. Ne kaventavat mahdollisuuksiamme rakentaa parempaa huomista. Rinteen-Marinin hallitusten kauden aikana valtio velkaantuu yli 52 miljardilla eurolla. Viime vuonna korkomenot olivat noin 800 miljoonaa. Syksyllä tämän vuoden korkomenoiksi arvioitiin 1,5 miljardia, mutta sekään ei riitä. Kuluvan vuoden korkomenojen arvioidaan olevan jopa 2,6 miljardia euroa….

Suomen metsäpolitiikka – Puusta pitkälle ja tikusta asiaa!

Metsien kestävä hyödyntäminen on ollut merkittävässä roolissa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä monien sukupolvien ajan tai oikeastaan aina. Me olemme osanneet Suomessa hoitaa metsiämme kautta historian. Kuulun itse siihen noin 620000 suomalaisen joukkoon, joka omistaa metsää. Olen kyllä sieltä pienemmästä päästä ja vielä kolmen kuolinpesän kautta. Laaja omistajakunta on rikkaus ja mahdollistaa metsäisen menestystarinan jatkumisen….

Sisällön loppu

Sisällön loppu