”On rat­kai­se­van tär­keää, että ää­rim­mäi­ses­sä pai­nees­sa­kaan me suo­ma­lai­set emme käänny toi­siam­me vas­taan, vaan pysymme päät­tä­väi­si­nä”

”On rat­kai­se­van tär­keää, että ää­rim­mäi­ses­sä pai­nees­sa­kaan me suo­ma­lai­set emme käänny toi­siam­me vas­taan, vaan pysymme päät­tä­väi­si­nä”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti viimeistään, ettei itänaapurillamme ole minkäänlaisia rajoitteita omille laajentumispyrkimyksilleen. Olemme kuluneen syksyn aikana nähneet eri keinoja, joilla myös meitä yritetään testata. Niillä pyritään ensisijaisesti murtamaan tahtomme pysyä kansakuntana yhdessä rintamassa, kun koemme aineellisia tai henkisiä tappioita. Puolustusliitto Naton jäsenyyden myötä meiltä vaaditaan aiempaa enemmän sitkeyttä hybridisodan kestämisessä. Hybridisodan käsitteellä on jo vuosikymmenen…

Ahdistusta vai vaihtoehtoja

Ympäristötuhoa ennustavien tuomiopäivän pasuunojen sointi kuulostaa välillä sietämättömän kovalta. Uhkakuvia toistelevat meemit ja viidakkorummut. Ilmaston lämpeneminen on tosiasia ja niin on lajikatokin. Perheeni kymmenvuotiaskin ymmärtää, että on tartuttava toimeen, tingittävä vähän mukavuuksista, vähennettävä eläinperäisten tuotteiden käyttöä ja ymmärrettävä viedä roskat oikeisiin jäteastioihin. Tiedostan, että on kulutettava vähemmän, tuotettava puhtaampaa energiaa, kierrätettävä ja etenkin vaikutettava väkirikkaiden…

Ammattikorkeakoulujen kasvava kysyntä edellyttää riittäviä resursseja

Ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutuksilla on merkittävä rooli väestön osaamisen ja koulutustason nostamisessa. Sen lisäksi ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli alueiden elinvoiman kehittäjänä ja työ- ja elinkeinoelämän uudistajana. Siitä huolimatta ammattikorkeakoulujen rahoitus on jäänyt pahasti jälkeen muiden koulutusasteiden rahoituksesta. Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta on Arenen mukaan leikattu lähes kolmannes 2010-luvun aikana. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja heikommassa asemassa ulkoisen rahoituksen hakemisessa….

Hallitus tarttuu työllistymisen haasteisiin. 

Hallitus tarttuu työllistymisen haasteisiin. 

Vastine Hanna Sarkkisen 21.9. mielipidekirjoitukseen.  Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen kirjoittaa Kalevan mielipiteessään (21.9.), että olisin Kalevan haastattelussa (18.9.) perustellut rajuja leikkauksia sillä, että siten ihmisiä kannustetaan sellaisiin töihin, joiden palkalla tulee toimeen. Haluan oikaista, että näin en haastattelussa sanonut.  Sen sijaan painotin hallitusohjelman työllisyyttä korostavaa linjaa, joka läpileikkaa koko hallitusohjelman. Jopa oppositiossa ollaan samaa mieltä…

Hoitojonojen purku palveluseteleillä kirjattava hallitusohjelmaan ja lakiin!

Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen aluevaltuustoryhmä vaatii, että alkavissa hallitusneuvotteluissa on kirjattava hallitusohjelmaan ja edelleen lakiin, että ellei lakisääteinen palvelujen saatavuus muuten toteudu, hyvinvointialueiden on tarjottava asukkailleen palveluseteliä tai järjestettävä tarvittava tutkimus sekä hoito ostopalveluina. Suomessa on tällä hetkellä kymmeniätuhansia kansalaisia hoitojonoissa yli lain salliman kuuden kuukauden enimmäisajan ja tilanne näyttää kuukausi toisensa jälkeen heikkenevän entisestään. Esimerkiksi Oulun…

Jussi Arponen siirtyy Kokoomukseen

Oululainen yrittäjä ja vaikuttaja Jussi Arponen siirtyy Liike Nytistä Kokoomukseen. Tällä hetkellä Arponen toimii Oulun kaupunginvaltuutettuna sekä Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueen aluevaltuutettuna ja jatkaa näissä tehtävissä Kokoomuksen valtuustoryhmien jäsenenä. Arposen mukaan Kokoomus on luonteva valinta luottamushenkilötyön jatkamiseen hänelle tärkeiden aiheiden parissa.  ”yrittäjien asioiden eteenpäin vieminen, sekä tarkan talouspolitiikan vaaliminen on helpompaa, kun taustalla on leveämmät hartiat” Arponen…

Kokonaisturvallisuus on sekä ulkoista että sisäistä turvallisuutta

Maailmanpoliittinen turvallisuustilanne muuttui vuosi sitten, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Sen seurauksena Suomi päätyi kansan vahvalla tuella hakemaan NATO-jäsenyyttä. Tulevan vaalikauden tärkeimpänä ulkopoliittisena tehtävänä onkin NATO-prosessin loppuun saattaminen sekä Suomen jäsenprofiilin rakentaminen. Mielestäni Suomen tulee tässä olla aktiivinen toimija eikä jäädä vain seinäruusun asemaan, vaan pyrkiä maksimoimaan kaikki saatavissa oleva hyöty Suomen turvallisuuden näkökulmasta. Meidän…

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto tarpeenmukaisista sote-keskuksista

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohteen tarpeenmukaisista sote–keskuksista Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohteen tarpeenmukaisista sote–keskuksista Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä kiittää mahdollisuudesta lausua Pohteen tarpeenmukaisten sote–keskusten suunnitelmasta. Mielestämme valmistelua on tehty asiallisesti ja tietoon pohjautuen, toki tiedostaen, että kaikkea haluttua tietoa ei vielä ole saatavilla. Esimerkiksi eri yksiköiden ja toimintamallien sekä palveluprosessien kustannustehokkuudesta ja vaikuttavuudesta tarvitaan paljon lisää tietoa. Pohteen strategian…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 18.12.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 18.12.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat! Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla takana. Muutosten myllerryksestä ja paikoin jopa kaaoksesta huolimatta Pohteen ammattilaiset, johto mukaan lukien ovat kantaneet vastuunsa ja suoriutunueet tehtävistään hyvin. Vaikka talouden alijäämä on kova, olemme muihin hyvinvointialueisiin verrattuna varsin kohtuullisisssa asemissa. Kasvaviin palvelujen tarpeisiin on suurimmaksi osaksi kyetty vastaamaan. Kuten edellisessä…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 20.11.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 20.11.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat! Pohteen alkutaival on ollut haasteellinen, mutta kokonaisuutena olemme selvinneet varsin hyvin. Pohteen ammattilaiset ovat pistäneet itsensä likoon ja erityisesti johtavat viranhaltijat ovat venyneet aika uskomattomiinkin suorituksiin. Lämpimät kiitokset teille kaikille! Pohteen strategia ja sote-järjestämissuunnitelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Niiden pohjalta tehty työ on vasta alussa, mutta…

Sisällön loppu

Sisällön loppu