Herätys pohjoisen vaikuttajat!

Herätys pohjoisen vaikuttajat!

Pitkään veivattu sote-uudistus sai viimeisimmän käänteen, kun maan hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen uudistuksesta 8.12. Esityksessä on toki paljon aihetta kommentointiin, mutta nostan esille nyt vain yhden, mutta meidän kannalta kriittisen tärkeän asian. Pohjoisen sote-rahoitus on uudistuksen joka vaiheessa pienentynyt todella huolestuttavasti. Pohjois-Pohjanmaan ns. sote-tarve oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan viime vaalikaudella väestörakenteesta ja sairastavuudesta…

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä antoi lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma 2023-2025 -luonnoksesta. Ryhmä katsoo, että järjestämissuunnitelman valmistelu on edennyt kireästä aikataulusta huolimatta hyvin ja se toteuttaa aluevaltuuston keväällä hyväksymää hyvinvointialueen strategiaa. Kokoomuksen mielestä luonnoksen pohjalta voidaan edetä, kunhan siihen tehdään joitakin tarkennuksia.   Kokoomuksen ryhmä kiinnitti huomiota siihen, että järjestämissuunnitelman tulee sisältää monituottajuusohjelma, jossa otetaan…

Pohjois-pohjanmaan Kokoomus: Hyvinvointialueiden tehtävä on hoitaa ihmisiä, ei luoda uusia jonoja

Pohjois-pohjanmaan Kokoomus: Hyvinvointialueiden tehtävä on hoitaa ihmisiä, ei luoda uusia jonoja

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokous pidetiin sunnuntaina 28.11.2021 Oulussa. Kokous valitsi piirin luottamushenkilöjohdon vuodelle 2022 sekä käsitteli muut sääntömääräiset asiat. Piirikokous korosti tulevien aluevaalien merkitystä. Demokratian näkökulmasta on tärkeää, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon.  Siinä paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä eikä…

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus: Ihminen ja palvelut edellä uudistuksiin

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus pitää huolestuttavana sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen yhteyteen kytkeytyvää maakuntahallinnon ja uusien verojen rakentelua. Kenen etu voi olla, jos useilla hallituksilla ratkaisematta jääneestä sotesta muodostuu moniselitteisten kompromissien kokonaisuus? Pohjois-Pohjanmaan sote-ohjausryhmän varapuheenjohtaja Pekka Simosen mukaan ”Nyt on korkea aika unohtaa poliittiset intohimot sekä hallintohimmelit ja keskittyä ihmisten palvelujen laadun, saatavuuden sekä valinnanvapauden turvaamiseen!” Selkeintä olisi…

Päivi Hirsso: Pelastaako yleislääketieteen erikoislääkärijoukko SoTe:n?

Päivi Hirsso: Pelastaako yleislääketieteen erikoislääkärijoukko SoTe:n?

Vastikään julkaistussa laajassa tutkimuksessa todettiin perusterveydenhuollon lääkärimäärän tiheyden olevan yhteydessä väestön kuolleisuuteen. Kyse on siis pääsääntöisesti yleislääkärin työstä, mitä Suomessa tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitotyön ammattihenkilöiden kanssa. Tutkimuksen tulokset ovat hyvin siirrettävissä Suomeen. Laajan aineiston viesti oli selkeä; vaikka yleislääkärimäärä pieneni seuranta-aikana noin 5%, niin tilastollisten analyysien mukaan 10 yleislääkärin lisäys 100 000 potilaan väestöä kohden pidensi…

Sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat enemmän valinnanvapautta ja vähemmän jonoja

Sosiaali- ja terveyspalvelut kaipaavat enemmän valinnanvapautta ja vähemmän jonoja

Tammikuussa käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot uudistamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita. Perustettavat hyvinvointialueet muodostavat vasta hallinnon. Sote-palvelujen varsinainen uudistaminen jää aluevaalien jälkeiseen aikaan. Ei ole merkityksetöntä, ketkä näistä asioista ovat päättämässä. Aluevaaleissa on kyse siitä, miten sujuvasti ihmiset pääsevät terveyskeskukseen, ikäihmisten hoivakotiin tai lastensuojelun palveluihin. Kyse on myös siitä, miten nopeasti pelastus-…

Sisällön loppu

Sisällön loppu