KAISMO: Ajanpeluu ei auta, tarvitaan päätöksiä

Talousarviota koskeva valtuustoaloitteeni käsiteltiin kaupunginhallituksessa 3.10.2016. Aloitteessani vaadin, että kaupungin tuloista ja kuluista vastuulliset johtajat tasapainottaisivat yksiköittensä tulot ja kulut siten, että vuoden 2017 talousarvio saataisiin tasapainoon ja velkaantuminen katkeamaan. Perustelin aloitettani 17.5.2016 esitetyillä luvuilla, jotka paljastavat karusti totuuden siitä, kuinka pahasti kaupunki elää yli varojen. Lukujen pitäisi avata pahiten umpeen muurautuneetkin silmät. Käytin perusteena…

KAISMO: Realismia Oulun ratikkakeskusteluun

Kaleva uutisoi 11.5.2016 Oulun rakennuslaitakunnan puheenjohtaja, vihreiden kaupunginvaltuutetun Latekoe Lawson Hellun visiosta tutkia ratikkalinjan rakentamista keskustasta lentoasemalle. Lawson Hellu pohtii Kalevassa hankkeen rahoitukseen uutta mallia, jossa yksityiset yrittäjät otettaisiin mukaan rahoittajiksi. Yksityisten sijoittajien osuudeksi Lawson Hellu kaavailee 80 % osuutta hankkeen kustannuksista. Lawson Hellu uskoo, että hankkeeseen rahansa kiinni laittaneet saisivat sijoittamansa pääoman takaisin kertyneiden…

Kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä toteutettava Oulussa laadukkaasti – 2020-luvun kau­pun­ki­pyö­riä ei voi verrata tuunattuihin kier­rä­tys­pyö­riin

  Kaleva uutisoi 14.5. Juha Huikarin (kesk.) valtuustoaloitteesta, jossa esitetään tuunattuihin kierrätyspyöriin perustuvaa ”kaupunkipyöräjärjestelmää”. Aloite käytännössä kyseenalaistaa asiantuntijavalmistelun perusteella laaditun selvityksen ja esityksen Oulun tulevasta kaupunkipyöräjärjestelmästä. Lisäksi aloite osoittaa välinpitämättömyyttä modernin kaupunkiliikenteen tarpeita kohtaan. Nykyaikainen kaupunkipyöräjärjestelmä perustuu vuokrattaviin korkealaatuisiin polkupyöriin, jotka palvelevat niin kaupunkilaisia, työmatkalaisia kuin turisteja. Kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikenneverkkoa ja kannustavat hyötyliikuntaan. Niillä on…

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous Ouluun 2017

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous pidetään marraskuussa 2017 Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset haki kokouksen järjestelyoikeutta Pirkanmaan ja Helsingin piirien lisäksi, ja voitti kisan. Edustajakokous järjestetään joka toinen vuosi ja se on Naisten Liiton ylin päättävä elin. Edustajakokouksessa mm. valitaan liiton puheenjohtajisto ja liittohallitus aina seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi. Kaupunkiin odotetaan kahden vuoden päästä 150-200 kokoomusnaista ympäri Suomen. Tänä…

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä irtisanoutui hallintosäännön muuttamisesta

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä irtisanoutui maanantaina Oulun kaupungin hallintosäännön muuttamisesta. Hallintosäännön aiempi linjaus oli, että päätöksen palveluverkosta tekee kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Hallintosäännön muutoksen myötä päätöksen kaupungin palveluverkosta tekee kaupunginvaltuusto, kiinteistö kerrallaan. Tämä ruuhkauttaa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa ja on epäluottamuslause kaupunginhallitukselle ja sen kyvylle tehdä päätöksiä sekä toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa. Kokoomus painottaa vastuullista toimintaa, eikä voi hyväksyä…

Kokoomuksen valtuustoaloite: Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi

Suomen kunnissa tulisi tehdä työtä lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi. Yksi ratkaisu siihen olisi tukea lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin. Suomalaisten lukutaito on rapistumassa. PISA-arvioinnissa Suomen kansallinen keskiarvo (536) sijoittuu tyydyttävälle suoritustasolle. Arvioinnin mukaan heikkoja lukijoita oli kahdeksan prosenttia. Eurostatin tutkimusten (8/2016) mukaan Suomessa on enemmän koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonneita nuoria kuin muissa Pohjoismaissa….

Kokoomuksen valtuustoryhmä yksimielinen Oulun kaupungin varavesijärjestelmästä

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä on yksimielisesti vaihtoehto numero 1:n eli Viinivaaran kannalla. Perustelut vaihtoehdolle ovat helppoja: ”Viinivaaran alue on tarkimmin tutkittu ja vaihtoehdon lupavalmistelu voidaan aloittaa nopeasti hyödyntäen tehtyjä selvityksiä. Kokonaiskustannusten osalta Viinivaara on selvästi edullisin vaihtoehto ja ero kasvaa, mitä pidemmäksi järjestelmän käyttöikä arvioidaan”, tiivistää valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Hänninen. Päätöksenteossa on merkitystä, maksaako hanke 52…

Lapsivihamielinen perheenisä?

  Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina, kuulimme jälleen värikkään keskustelun Salonpään kouluratkaisusta. Se oli jatkumo ja ehkäpä viimein päätös koko valtuustokautta leimanneelle keskustelulle yhden kaupinginosan lähikouluratkaisuista. Synkkää väriä puheenvuoroissa edusti erään valtuutetun syytös lapsivihamielisyydestä kanssavaltuutettuja kohtaan, jotka olivat sitä mieltä, että Salonpäähän rakennettaisiin uusi koulu 0-2 luokkalaisille ja 3-6 luokkalaiset kävisivät 3 km päässä olevassa Niemenrannan…

Liikenteen ilmastotalkoot

Istuva hallitus (kesk, kok, ps/sin) asetti kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (2016) tavoitteen liikenteen päästöjen vähentämisestä. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kova. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen vaatii nopeita toimia Euroopan vanhimman autokannan päivittämiseksi sekä polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla ja vähäpäästöisemmillä polttoaineilla. Tämän lisäksi  liikenteen energiankulutusta on saatava supistettua, sillä nykyistä…

Mari-Leena Talvitie: Osaamisella kasvua Ouluun

Osaaminen on kilpailuvaltti ja vetovoimatekijä, johon Oulun seudun menestys perustuu. Voimakkaasti kasvavana nuorten, opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen kaupunkiseutuna on syytä tehdä rohkeita sijoituksia jatkossakin. Tulevaisuuden onnistujat ja työpaikat luodaan siellä, missä osaaminen jalostetaan oikeassa ajassa monipuolisiksi palveluiksi ja korkean osaamisen tuotteiksi. Väestön keski-ikä Oulussa on 37,9 vuotta ja korkeakouluissa opiskelevia noin 23 000. Oulun seutu…

Sisällön loppu

Sisällön loppu