Kokoomuksen valtuustoryhmä yksimielinen Oulun kaupungin varavesijärjestelmästä

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä on yksimielisesti vaihtoehto numero 1:n eli Viinivaaran kannalla. Perustelut vaihtoehdolle ovat helppoja: ”Viinivaaran alue on tarkimmin tutkittu ja vaihtoehdon lupavalmistelu voidaan aloittaa nopeasti hyödyntäen tehtyjä selvityksiä. Kokonaiskustannusten osalta Viinivaara on selvästi edullisin vaihtoehto ja ero kasvaa, mitä pidemmäksi järjestelmän käyttöikä arvioidaan”, tiivistää valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Hänninen.

Päätöksenteossa on merkitystä, maksaako hanke 52 M€ (Viinivaara) vai 75 M€ (hajautettu).  Kustannuseroa edullisimpaan on jopa 44 %.  Myös turvallisuudella on merkitystä ja parhaiten turvallisuuden näkökulmaa toteuttaa Viinivaaran vaihtoehto esiintymän antoisuuden ja hyvän vedenlaadun ansiosta. Muissa vaihtoehdoissa on käytettävä heikkolaatuisempia pohjavesiä, mitkä vaatisivat voimakkaamman käsittelyn.

Vedenottomäärä on oleellisesti vähentynyt ja lisäksi Viinivaaran (VE1) vedenotto on suunniteltu jaksotettavaksi siten, että kuivempina kausina vedenottoa vähennetään 30 % keskimääräisestä.  Tällöin myös luontovaikutukset ovat lieventymässä ratkaisevalla tavalla. Lisäselvitykset tukevat Viinivaaran valintaa toteutusvaihtoehdoksi ja osoittavat, että vedenottomäärien vähennys ja säätely kuivan kauden aikaan lieventää vaikutuksia.  Vaikutukset Nuorittajoen ja sen sivupurojen virtaamiin ja veden laatuun ovat selvästi pienemmät. Vedenoton uudella sijoittelulla on varmistettu myös, ettei Olvassuon Natura-alueeseen aiheudu merkittäviä vaikutuksia.

Kaikissa vedenhankinnan vaihtoehdoissa lähtökohtana on kanta-Ouluun toimitettava keskimääräinen vesimäärä 11000 m3 vuorokaudessa, jolloin saavutetaan vaadittu varmuusluokitus pohjaveden käyttöä lisäämällä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vaihtoehtojen vedenottoratkaisuja on tarkennettu aiempien pohjavesitutkimusten, luontovaikutusarvioinnin ja vedenlaatuennusteen pohjalta ja kustannukset on tarkennettu ratkaisuesitysten pohjalta.

Hajautetussa vaihtoehdossa on useita käsittelylaitoksia, mikä on selvin ero muihin vaihtoehtoihin nähden. Vaihtoehto on käyttökustannuksiltaan kallein. Ylikiimingin harjujaksolla luontovaikutusten pienentämiseksi on jouduttu siirtymään huonompilaatuisten raakavesien hyödyntämiseen.

Viinivaaran vaihtoehdolla varmistetaan parhaiten vedenhankinnan turvaaminen pintaveden rinnalla ja ratkaisu on kokonaistaloudellisesti ylivoimaisesti edullisin. Luontovaikutukset on myös edellä kuvatulla tavalla huomioitu ja luvansaannille on hyvät edellytykset. Lisäksi Oulun yliopisto on puolueettomassa arvioinnissaan todennut Viinivaaran selvästi hajautettua mallia sopivammaksi ratkaisuksi, minkä lisäselvitykset edelleen vahvistavat.

Näillä perusteilla Oulun kaupunki ja kaupunkilaiset ovat varavetensä ansainneet.

 

Juha Hänninen

Puheenjohtaja

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *