Hyvinvointialue pysykööt lestissään

Hyvinvointialue pysykööt lestissään

Sote-uudistusta perusteltiin tarpeella parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Pohjois-Pohjanmaalla valmistelua on tehty aktiivisesti, jotta uusi organisaatio aloittaisi täydessä iskussa 1.1.2023. On alueita, joissa murrosvaiheen valmistelua tulee petrata. Henkilöstöltä on tullut kunnista yhteydenottoja murrosvaiheen kaaoksesta ja ettei kaikki henkilöstö ole vielä saanut tietoa tulevasta sijoituspaikasta. Kysyessäni asiasta HVA:n valmistelijalta sain vastauksen, että jos henkilö ei ole…

Pekka Simonen: Sote-soppaa

Varmaan jokainen, joka seuraa yhteiskuntamme asioita, on odottanut sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemistä jo turhautumiseen asti. Kukaan ei kiistä uudistuksen tarvetta. Eri puolilla maatamme asuvat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset eivät ole lainkaan tasavertaisessa asemassa sote-palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen. Päätöksentekijän ja veronmaksajan näkökulmasta myös sote-palveluiden kustannuskehitys on ollut jo pitkään täysin kestämätöntä. Nykyisen hallituskauden alussa…

Pelastustoimen uudistukset uhka vai mahdollisuus

Pelastustoimen uudistukset uhka vai mahdollisuus

Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistymässä vuoden vaihtuessa. Tällöin myös pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksella tavoitellaan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Valtion ohjaus vahvistuu. Strategiset tavoitteet tulevat valtakunnallisiksi, valtioneuvoston asettamiksi ja sisäministeriön ohjaamiksi. Aluehallintovirastot valvovat palvelutasoa, jonka tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia. Useilla alueilla ensihoito on siirtynyt pelastustoimelta soten toiminnaksi, perusteluna potilaan…

Piirihallitus: Kunnanvaltuustoja voi leikata

Pohjois-pohjanmaan Kokoomuksen mukaan kuntapäättäjien tulee noudattaa uudistuneen kuntalain valtuustojen kokoa pienentävää periaatetta. Aiemmin tänä vuonna muuttunut kuntalaki määrää vain kunnanvaltuuston minimikoon kunnan väkiluvun perusteella. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus esittää, että tulevissa kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustot valitaan lain mukaisessa minimikoossa, eivätkä valtuustot päätä kasvattaa itse itseään. Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan: ”Monilla kuntapäättäjillä voi tulla kiusaus lähteä esittämään valtuustonsa koon…

Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja aluehallinto remontoitava yhdessä

Kunta- ja aluehallinto kaipaavat perusteellista remonttia, mutta uudistus on tehtävä yhtenä kokonaisuutena, sanovat liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko ja Kokoomuksen kunta- ja aluepoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä.   Heidän mielestään kiireisintä olisi tarttua päällekkäisyyksien poistamiseen ja hallinnon yksinkertaistamiseen. Tämä merkitsisi muun muassa maakuntaliittojen, aluehallintovirastojen sekä ELY-keskusten keskinäisen työnjaon selkeyttämistä. Osan niiden nykyisistä tehtävistä Mäkelä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu