Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto tarpeenmukaisista sote-keskuksista

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohteen tarpeenmukaisista sote–keskuksista Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohteen tarpeenmukaisista sote–keskuksista Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä kiittää mahdollisuudesta lausua Pohteen tarpeenmukaisten sote–keskusten suunnitelmasta. Mielestämme valmistelua on tehty asiallisesti ja tietoon pohjautuen, toki tiedostaen, että kaikkea haluttua tietoa ei vielä ole saatavilla. Esimerkiksi eri yksiköiden ja toimintamallien sekä palveluprosessien kustannustehokkuudesta ja vaikuttavuudesta tarvitaan paljon lisää tietoa. Pohteen strategian…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 18.12.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 18.12.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat! Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla takana. Muutosten myllerryksestä ja paikoin jopa kaaoksesta huolimatta Pohteen ammattilaiset, johto mukaan lukien ovat kantaneet vastuunsa ja suoriutunueet tehtävistään hyvin. Vaikka talouden alijäämä on kova, olemme muihin hyvinvointialueisiin verrattuna varsin kohtuullisisssa asemissa. Kasvaviin palvelujen tarpeisiin on suurimmaksi osaksi kyetty vastaamaan. Kuten edellisessä…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 20.11.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 20.11.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat! Pohteen alkutaival on ollut haasteellinen, mutta kokonaisuutena olemme selvinneet varsin hyvin. Pohteen ammattilaiset ovat pistäneet itsensä likoon ja erityisesti johtavat viranhaltijat ovat venyneet aika uskomattomiinkin suorituksiin. Lämpimät kiitokset teille kaikille! Pohteen strategia ja sote-järjestämissuunnitelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Niiden pohjalta tehty työ on vasta alussa, mutta…

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Pohteen osavuosikatsauksesta 9/2023

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Pohteen osavuosikatsauksesta 9/2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat! On huojentavaa kuulla, että taloudessa olemme menossa aika lailla talousarvion mukaisesti. Myös toiminnan näkökulmasta asiat ovat edenneet alkuvaikeuksista huolimatta kohtuullisen hyvin. Silti täytyy myös todeta, että talouden paineen lisäksi meillä on useita valtavan suuria haasteita palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Hoito- ja palvelutakuun ylitykset ovat useissa palveluissa aivan kohtuuttomia….

Malttia ja viisautta Pohteen päättäjille

Malttia ja viisautta Pohteen päättäjille

Somessa ja mediassa on nyt paljon hyvin huolestuneita kansalaisia ja Pohteen päättäjiä, kun Pohteen viranhaltijat julkistivat esityksensä talouden tasapainottamiseksi. Minäkin olen erittäin huolestunut. Esityksissä on toki paljon järkeviä uudistuksia, mutta myös paljon sellaisia toimenpiteitä, mitä en millään halua hyväksyä. Esimerkkeinä mainittakoon vaikka omaishoidontuen muuttaminen määrärahasidonnaiseksi, lapsiperheiden kahden viikon maksuttoman kotipalvelun poistaminen sekä lukuisat yksiköiden ja…

Palveluseteli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Palveluseteli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Maassamme on valitettavan paljon lapsia ja nuoria, jotka kamppailevat henkisen hyvinvointinsakanssa. Tämä näkyy paitsi ikävinä tilastoina myös äärimmäisen surullisina ja lopullisina tekoina, joihin lapsi tai nuori äärimmäisessä hädässään saattaa ajautua. Yksikin tapaus on liikaa, ja tarvitaan kiireellisiä toimia avun tarpeeseen vastaamiseksi. On tärkeää, että Pohde selvittää alueen kokonaistilanteen ja tarjoaa välittömästi palvelusetelinkaikille yli 90 päivää…

Pekka Simonen jatkaa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana

Pekka Simonen jatkaa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana

Tiedote: Pekka Simonen jatkaa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana Julkaisuvapaa: Heti Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan 30.1. puheenjohtajiston. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa oululainen Pekka Simonen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Matti Honkala Raahesta ja Maarit Matinolli Tyrnävältä. ”Otan nöyränä ja kiitollisena vastaan jatkopestin aluevaltuustoryhmän johdossa. Viime vuonna teimme valmistelua todella hyvässä yhteistyössä sekä viranhaltijoiden että poliittisten ryhmien kesken. Paljon on…

Pekka Simonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana

Pekka Simonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajiston. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa oululainen Pekka Simonen. Simonen on toiminut aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana vuodesta 2022 alkaen. Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkokaudelle Matti Honkala Raahesta ja Maarit Matinolli Tyrnävältä.  ”On kunnia-asia saada jatkaa Kokoomuksen aktiivisen ja vastuullisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana. Tavoitteenamme on jatkaa tiivistä yhteistyötä viranhaltijoiden ja muiden poliittisten ryhmien kanssa. Isot asiat, kuten…

Pekka Simonen Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi

Pekka Simonen Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi

Tiedote: Pekka Simonen Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää aluevaltuutettu Pekka Simosta valittavaksi Pohteen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi. Valinta tehdään aluevaltuuston kokouksessa 16.10.2023.  Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimiva Simonen on kiitollinen ryhmältä ja puolueelta saamastaan luottamuksesta. ”Lähden innolla aluevaltuuston puheenjohtajistoon tekemään työtä kaikkien palveluita tarvitsevien ja myös veronmaksajien puolesta” Simonen toteaa.  Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismo pitää…

Sisällön loppu

Sisällön loppu