Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro aluevaltuustossa 20.11.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Pohteen alkutaival on ollut haasteellinen, mutta kokonaisuutena olemme selvinneet varsin
hyvin. Pohteen ammattilaiset ovat pistäneet itsensä likoon ja erityisesti johtavat viranhaltijat
ovat venyneet aika uskomattomiinkin suorituksiin. Lämpimät kiitokset teille kaikille!
Pohteen strategia ja sote-järjestämissuunnitelma sekä pelastustoimen palvelutasopäätös
ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Niiden pohjalta tehty työ on vasta alussa, mutta suunta
on ehdottomasti oikea. Valitettavasti talouden paine ja ammattilaisten rajallinen saatavuus
pakottaa meidät kuitenkin päivittämään suunnitelmia jo nyt.

Meillä on lakisääteinen päätöksentekopakko. Se pakko ei meiltä poistu, vaikka miten paljon
moittisimme ministeriöitä sekä nykyistä tai edellistä hallitusta, puhumattakaan että
syyllistäisimme meidän omaa viranhaltijajohtoa. Meidän on päätettävä toimet, joilla
varmistamme Pohteen talouden tasapainon vuoteen 2026 mennessä. Toimien tulee olla niin
uskottavia, että niiden perusteella saamme varmistettua myös lainanottovaltuudet
välttämättömille investoinneillemme.

Toisaalta on ensiarvoisen tärkeää, että kovasta paineesta huolimatta emme sorru
lyhytnäköisiin säästötoimiin, joilla heikennämme alueen asukkaiden tasavertaista palvelujen
saatavuutta ja laatua sekä aiheutamme lisää pahoinvointia ja kustannuksia tulevaisuuteen.
Siksi haluan kiittää tulevaisuuslautakunnan ja aluehallituksen valmisteua siitä, että
toimenpiteistä poistettiin mm. heikennykset omaishoidontukeen ja lapsiperheiden
palveluihin.

Koska aikataulu tämän talouden tasapainottamissuunnitelman valmistelussa on ollut niin
kireä, emme ole ehtineet tehdä kaikilta osin tarpeellisia vaikutusarviointeja eikä kaikki
kustannuslaskelmat ole täysin uskottavia. Siksi on välttämätöntä, että vaikutusarviointia ja
kustannuslaskentaa jatketaan ja tarkennetaan vielä tasapainottamissuunnitelman
toimeenpanovaiheessa.

Hyvät kuulijat, kokoomuksen aluevaltuustoryhmä on lähtökohtaisesti tyytyväinen
tulevaisuuslautakunnan valmistelemaan ja aluehallituksen tarkentamaan esitykseen. Siinä
kantavana ajatuksena on toiminnan kehittäminen, joka tuottaa kustannustehokkuutta.
Turha on kuitenkaan kaunistella, vaan pakko on todeta, että esityksessä on myös sellaisia
säästötoimia, joita emme haluaisi tehdä, ellei olisi pakko.

Esityksessä myös edelleen muutamia kipupisteitä, joihin haluamme vielä muutosta. Lasten
ja nuorten mielenterveyden tilanne on niin vaikea, että emme ole valmiita esitettyihin
leikkauksiin, vaan esitämme säästötavoitteen pienentämistä ja erityistä panostusta
kouluterveydenhoidon ja –kuraattoripalveluiden sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden
parantamiseksi.

Emme myöskään voi hyväksyä sitä ajatusta, että alueemme ihmisiä kohdeltaisiin
eriarvoisesti riippumatta siitä, että missä kunnassa asuu ja millainen kuntarakenne on.
Kokoomuksen mielestä sote-keskuspalveluita tulee tarjota yhdenvertaisesti,
kuntarajariippumattomasti ja tarpeenmukaisesti.

Myös monet puutteellisin laskelmin esitetyt ja osin paniikinomaisesti tehtävät toiminnan
siirrot monituottajuudesta Pohteen omaksi toiminnaksi ihmetyttävät. Suunnitelmallisesti ja
uskottaviin vaikutus- ja kustannuslaskelmiin perustuen palveluseteli ja myös ostopalvelut
järjestöiltä ja yrityksiltä ovat järkeviä sekä palvelun laatua ja saatavuutta parantavia
ratkaisuja.

Pohteen toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että
ammattilaisillamme on riittävä vapaus toimia fiksusti ja joustavasti. Meidän on panostettava
lisää hyvään ja reiluun lähijohtamiseen. Esihenkilöiden tulee aidosti kuunnella henkilöstöä ja
on vältettävä turhaa manageerausta.

Arvoisa puheenjohtaja, kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puolesta kiitän kaikkia
valmistelijoita ja päättäjiä yhteistyöstä tämän talouden tasapainottamissuunnitelman
valmistelussa ja toivotan tähän kokoukseen kaikille meille malttia, viisautta ja rakentavia
puheenvuoroja.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *