Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Pohteen osavuosikatsauksesta 9/2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

On huojentavaa kuulla, että taloudessa olemme menossa aika lailla talousarvion mukaisesti. Myös toiminnan näkökulmasta asiat ovat edenneet alkuvaikeuksista huolimatta kohtuullisen hyvin. Silti täytyy myös todeta, että talouden paineen lisäksi meillä on useita valtavan suuria haasteita palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Hoito- ja palvelutakuun ylitykset ovat useissa palveluissa aivan kohtuuttomia. Ei ole mitenkään perusteltavissa, että osa alueen ihmisistä joutuu odottamaan hoitoaan jopa vuoden tai kaksi! Pienikin ylitys on lainvastaista ja usein asiakkaan kannalta kohtuutonta. Ylipitkät jonotusajat aiheuttavat myös lisää kustannuksia asiakkaille, veronmaksajille sekä elinkeinoelämälle. Siksi näihin ylityksiin on reagoitava kaikin mahdollisin keinoin; myös sellaisin, mitkä eivät tunnu mukavalta.

Hyvät kuulijat, osavuosikatsauksen mukaan monilla toimialueilla on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin suunniteltua enemmän. Meille monituottajuus ja ostopalvelut eivät ole kirosana, mutta toiminnan tulee perustua tietoon ja hankintojen tulee olla suunnitelmallisia. Siksi kaikkien palvelujen todellisten kustannusten ja vaikuttavuuden analysointia on tehtävä riittävästi. Laskelmat on saatava aidosti vertailtaviksi. Tällöin voimme turvata kansalaisten palveluita kohtuullisilla kustannuksilla.

Palautejärjestelmiä sekä asiakkaiden että henkilöstön kokemuksista on kehitettävä ja niiden tuloksia on hyödynnettävä toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi Pohteelta lähtevälle henkilöstölle on tehty kyselyjä lähdön syistä eli työntövoimatekijöistä. Tuloksia ei kuitenkaan ole analysoitu, puhumattakaan että olisi tehty korjausliikkeitä niiden pohjalta.

Henkilöstön vaihtuvuuteen ja sen riskeihin on reagoitava. On hölmöä yrittää korjata henkilöstövajetta erilaisilla rajoituksilla, kielloilla ja käskyillä. Fiksumpaa on lisätä joustavuutta ja huomioida henkilöstön erilaiset tarpeet yksilöllisesti. Tähän täytyy antaa tukea lähiesihenkilöille.

Arvoisat valtuutetut, en ryhdy käymään yksityiskohtaisesti kaikkien toimialueiden tilannetta läpi, mutta teen muutamia nostoja eri alueilta.

Ikäihmisten palvelujen saatavuus näyttää toteutuvan aika hyvin. On kuitenkin huolestuttavaa, että omaishoidon määrä vähenee ja pitkäaikainen perhehoito on ihan olematonta. Suunta molemmissa tulee olla päinvastainen. Vammaispalveluissa perhehoidon lisääntyminen 13%:lla on hyvä uutinen.

Lasten sekä nuorisopsykiatrian tilanne on edelleen järkyttävä. Kyse ei ole vain siitä, että ollaan täysin lainvastaisessa tilanteessa, vaan kyse on lasten ja nuorten elämästä sekä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Kysynkin, että onko nyt tehdyt ja tekeillä olevat toimenpiteet riittäviä?

Samoin erikoissairaanhoidossa hoitojonot ovat sillä tasolla, että selittelyt eivät enää auta, vaan on otettava kiireesti kaikki keinot käyttöön.

Sote-keskusten osalta uudistukset näyttävät etenevän kohtuullisen hyvin, mutta hoidon saatavuuteen ja jatkuvuuteen on kyettävä panostamaan lisää.

Arvoisa puheenjohtaja, lopuksi muutama asia, joista varmaan jokainen on saanut palautetta; Pohteen nettisivuilla on paljon tietoa, mutta sen löytäminen on liian vaikeaa. Erityisesti yhteystiedot ja toimintaohjeet eri tilanteissa täytyy löytyä helposti. Kansalaisten yhteydenottoihin tulee myös vastata. Ei voi olla niin, että netin syövereistä löytyy joku numero ja soittoaika, mutta soitettaessa kukaan ei vastaa. Toivottavasti jokainen palveluyksikkö huolehtii, että nämä asiat saadaan pian kuntoon.

Niin kutsutusta maakuntamatkailusta olemme saaneet palautetta asiakkailtamme ja heidän läheisiltään paljon. Ei ole kohtuullista eikä kustannustehokasta kuskata potilaita Kalajokilaaksosta Koillismaalle tai päinvastoin. Tätä on analysoitava ja sen perusteella tarkennettava suunnitelmia.

Keskustelua on herättänyt myös Pohteen ja alueen kuntien välinen yhdyspintatyö. On tärkeää, ettei eri organisaatioiden väliset raja-aidat ole esteenä saumattomalle yhteistyölle, vaan kaikki osapuolet puhaltavat aidosti yhteen hiileen.

Hyvät kuulijat, kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kiitän Pohteen johtoa, asioiden valmistelijoita sekä poliittisia päättäjiä yhteistyöstä ja erityisesti koko Pohteen henkilöstöä ponnisteluistanne ja venymisestänne pohjois-pohjalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi! Kiitos!

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puolesta,

Pekka Simonen

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *