Hyvinvointialue pysykööt lestissään

Hyvinvointialue pysykööt lestissään

Sote-uudistusta perusteltiin tarpeella parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Pohjois-Pohjanmaalla valmistelua on tehty aktiivisesti, jotta uusi organisaatio aloittaisi täydessä iskussa 1.1.2023. On alueita, joissa murrosvaiheen valmistelua tulee petrata. Henkilöstöltä on tullut kunnista yhteydenottoja murrosvaiheen kaaoksesta ja ettei kaikki henkilöstö ole vielä saanut tietoa tulevasta sijoituspaikasta. Kysyessäni asiasta HVA:n valmistelijalta sain vastauksen, että jos henkilö ei ole…

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä antoi lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma 2023-2025 -luonnoksesta. Ryhmä katsoo, että järjestämissuunnitelman valmistelu on edennyt kireästä aikataulusta huolimatta hyvin ja se toteuttaa aluevaltuuston keväällä hyväksymää hyvinvointialueen strategiaa. Kokoomuksen mielestä luonnoksen pohjalta voidaan edetä, kunhan siihen tehdään joitakin tarkennuksia.   Kokoomuksen ryhmä kiinnitti huomiota siihen, että järjestämissuunnitelman tulee sisältää monituottajuusohjelma, jossa otetaan…

Kokoomus lausui hyvinvointialueen strategialuonnoksesta

Kokoomus lausui hyvinvointialueen strategialuonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä antoi lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia 2023–2025 -luonnoksesta. Ryhmä katsoo, että strategiaprosessi on edennyt kokonaisuutena hyvin ja strategialuonnoksen pohjalta voidaan edetä. Kokoomuksen ryhmä haluaa kuitenkin nostaa esille erityisesti kaksi asiaa, jotka eivät vielä näy strategialuonnoksessa riittävän selkeästi. Ne ovat ihmisten valinnanvapaus ja monituottajuus. Strategialuonnoksessa yksi painopiste on ”ihmistä varten”. Siihen kuuluu oleellisesti ihmisen valinnanvapaus….

Kokoomus nimesi luottamushenkilöt hyvinvointialueen toimielimiin 

Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen aluevaltuustoryhmä on päättänyt oman paikkajakoesityksensä hyvinvointialueen toimielimiin. Esitys pohjautuu puolueiden neuvottelijoiden laatimaan vaalituloksen mukaiseen sopimukseen. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 1.3.2022, jolloin se nimeää toimielinten jäsenet. “Kokoomuksella oli erinomaisia vaihtoehtoja hyvinvointialueen avaintehtäviin. Valinnoissamme painotimme äänimäärän lisäksi osaamista ja kokemusta johtamisesta, yhteiskunnallisista verkostoista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.” Pohjois-Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo kertoo. ”Uusilla valtuutetuilla…

Miksi hyvinvointialue hamuaa muita kuin soten ydintehtäviä?

Miksi hyvinvointialue hamuaa muita kuin soten ydintehtäviä?

Sote-uudistus tehtiin, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus paranisi. Maakunnan pk-yrityskentältä on tullut yhteydenottoja, kuinka hyvinvointialue hamuaa muitakin kuin sosiaalipalveluiden, terveyden- ja sairaanhoidon ydintehtäviä. Maakunnan yrittäjäjärjestö on osallistunut hyvinvointialuevalmisteluun. Monituottajamalli on ainakin paperilla mainittu tärkeäksi. Miksi kuitenkin käytännössä julkinen valta pyrkii syömään markkinaa yksityisten toimijoiden alta ja estää yksityisen palvelutuotannon, yritystoiminnan ja yksityisten työpaikkojen synnyn? Hyvinvointialueen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu