Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä irtisanoutui hallintosäännön muuttamisesta

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä irtisanoutui maanantaina Oulun kaupungin hallintosäännön muuttamisesta. Hallintosäännön aiempi linjaus oli, että päätöksen palveluverkosta tekee kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Hallintosäännön muutoksen myötä päätöksen kaupungin palveluverkosta tekee kaupunginvaltuusto, kiinteistö kerrallaan. Tämä ruuhkauttaa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa ja on epäluottamuslause kaupunginhallitukselle ja sen kyvylle tehdä päätöksiä sekä toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa. Kokoomus painottaa vastuullista toimintaa, eikä voi hyväksyä…

Onko 1,25% paljon vai vähän?

Oulun kaupunginvaltuusto, eikä varsinkaan sivistys- ja kulttuurilautakunta pysty päättämään kulujensa sopeuttamisesta ilman uhriutumista. Puhutaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen viiden miljoonan säästötavoitteesta. Kysymyksessä on väärä ilmaisu, sillä kyseessä eivät ole säästöt. Lautakunta on saanut käyttöönsä kuusi miljoonaa enemmän veronmaksajien varoja kuin edellisenä vuotena. SIKU-lautakunnan (=varhaiskasvatus, opetus, lukiokoulutus, kulttuuri ja liikunta) kulut ovat vuodessa n. 400 miljoonaa euroa….

Palatsivallankaappaus Oulun valtuustossa

Uusi kaupunginvaltuusto ei ole edes vuoden ikäinen ja sen toimeenpanokyky tärkeissä asioissa on huonoksi havaittu. Kaupunginhallituksen vasemmistojäsenet ovat vaatineet hallintosäännön muuttamista palveluverkon käsittelyn yhteydessä, 27 valtuutettua haluaa perua alle vuoden ikäisen päätöksensä samasta asiasta. Suurin osa epäluottamuksen esittäjistä ovat suurimman keskustan valtuutettuja entisistä liitoskunnista. Oman puolueen halllituksen jäsenet eivät siis nauti valtuutettujensa luottamusta. Saman puolueen…

Sisällön loppu

Sisällön loppu