Vaalit

Vaalit ovat se kaiken poliittisen järjestötyön ja vaikuttamisen suola, joissa tehdään isoja päätöksiä siitä, millaista on suomalainen arki tulevaisuudessa. Kokoomus pyrkii periaatteidensa ja arvojensa kautta vaikuttamaan vaaleissa siihen, että jokainen yksilö voi elää täysipainoisesti omien valintojensa mukaista elämää.

Kokoomuksen periaatteet vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen ovat siis aina valintojemme pohjalla. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen.

Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Suomi on ratkaisujen edessä ja vastuuta on kannettava vaikka se tarkoittaisi vaikeitakin valintoja.