Eero Suutari:  Metsiemme kestävä kasvu on arvonnousua ja hyvinvointia

Eero Suutari: Metsiemme kestävä kasvu on arvonnousua ja hyvinvointia

Suomen metsien puumäärä ja sen sisältämä hiilivarasto on nyt suurimmillaan yli sataan vuoteen. Metsänhoidon menetelmiä voidaan, ja on syytä edelleen kehittää hiilen sidonnan lisäämiseksi lähivuosikymmeninä. Viimeisimmät arviot ja esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen laskelmat osoittavat, että metsien hakkuita voitaisiin lisätä nykytasosta. Luonnonvarakeskuksen metsien kasvu- ja hiilinielulaskelmien mukaan 80 miljoonan kuution hakkuut ovat kestävän kehityksen mukaisia. Tällöin hiilinielu tulisi…

Janne Heikkinen – 2050: enemmän muovia kuin kalaa

2050: enemmän muovia kuin kalaa Muoviton elämä on käytännössä täysin mahdotonta. Muovi on yksi kestävimmistä pakkausmateriaaleista, jota käytetään lähes jokaisessa pakkauksessa. Esimerkiksi juoma-, ruoka- ja tavarapakkaukset ovat täynnä muovia. Muovin kestävyys kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei muovi hajoa luonnossa. Muovi kuitenkin hajoaa mikromuoviksi, joka päätyy sekä mereen että maahan. Sen kautta se kulkeutuu niin eläimiin kuin…

Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Kaivos on tervetullut Kuusamoon, jos ympäristöseikat huomioidaan hyvin. Kaivoksella on sellaisia hyötyjä, joita ei voida suoraan ohittaa. Se luo alueelle työpaikkoja ja yhteiskuntamme tarvitsee jatkossa entistä enemmän kobolttia. Kaivoksilla on väkisinkin ympäristöhaittoja, joten ne tulee pitää minimissä. On kuitenkin selvää, että kaikilla elinkeinoilla on omat ympäristöhaittansa. Matkailu ja kaivostoiminta eivät sulje toisiaan pois. Vaaditaan yhteistyötä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu