Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Kaivos on tervetullut Kuusamoon, jos ympäristöseikat huomioidaan hyvin. Kaivoksella on sellaisia hyötyjä, joita ei voida suoraan ohittaa. Se luo alueelle työpaikkoja ja yhteiskuntamme tarvitsee jatkossa entistä enemmän kobolttia. Kaivoksilla on väkisinkin ympäristöhaittoja, joten ne tulee pitää minimissä. On kuitenkin selvää, että kaikilla elinkeinoilla on omat ympäristöhaittansa.

Matkailu ja kaivostoiminta eivät sulje toisiaan pois. Vaaditaan yhteistyötä elinkeinon harjoittajien välillä, jotta päästään ratkaisuihin, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Sekä matkailun että kaivostoiminnan täytyy kunnioittaa toisiaan elinkeinoina ja pyrkiä siihen, että yhteistyö on avointa ja toisen huomioon ottavaa. Kuusamoon myös tarvitaan uusia työpaikkoja, jotta elinvoimaisuus säilyy ja ihmiset valitsevat asuinpaikakseen Kuusamon myös tulevaisuudessa. Kaivostoiminnalla kuitenkin on niin suoria kuin välillisiä työvoimavaikutuksia.

Vesistöt, asutus ja ympäristö tulee ottaa huomioon. Kaivoksen läheisistä vesistöistä täytyy pitää huolta ja miettiä tarkkaan, minne lasketaan kaivokselta tulevia vesiä ja miten varmistetaan laskettavien vesien puhtaus. Tärkeää on myös se, että kaivosyhtiö tekee avointa ja ystävällistä yhteistyötä kaivoksen lähellä asuvien ihmisten kanssa. Kaivoksen lähellä asuvien ihmisten täytyy tuntea olonsa turvalliseksi ja kuunnelluksi. Heidän joka päiväiseen elämään kaivos ei saa vaikuttaa negatiivisessa mielessä liikaa. Myös itse kaivostoiminnassa täytyy huomioida menetelmien vaikutus ympäristöön ja täytyy olla selvät suunnitelmat ympäristön osalta myös kaivostoiminnan päättymisen jälkeen.

Kuusamoon tulevan kaivoksen louhittaviksi tuotteiksi on kerrottu koboltti ja kulta. Tarvitsemme kobolttia esimerkiksi litiumakkujen raaka-aineeksi sähköautoihin. Autokannan uudistaminen vaatii sitä, että on saatavilla riittävästi raaka-aineita sähköautojen tuottamiseen. Sähköautot ovat kuitenkin mielestäni merkittävässä roolissa autokannan uudistamisessa ympäristöystävällisempään suuntaan. Autokannan uudistaminen vaatii myös nopeita toimia, jotta fossiilisten polttoaineiden käyttö saadaan pienentymään radikaalisti ja ilmastonmuutosta hillittyä.

Kaivoksen toiminnasta täytyy jäädä tuottoa myös kyseiselle alueelle. Nykyistä kaivosveroa tulisi mielestäni muuttaa, jotta tuottoja jäisi enemmän niin Suomeen kuin alueelle, jossa kaivos toimii. Tällä hetkellä kaivosyhtiö maksaa louhintakorvausta 0,15 % malmin arvosta, joka on mielestäni aivan liian vähän. Kaivosveron tulisi myös mielestäni vaatia yrityksiltä rahasummaa, joka hyödynnettäisiin ympäristötoimiin sen jälkeen, kun kaivos on lopettanut. Valtion ei pidä joutua maksamaan sotkuista, jotka kaivosyhtiöt ovat aiheuttaneet omalla toiminnallaan.

Sofia Ervasti

Kirjoittaja erityispedagogiikan ylioppilas ja Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *