Janne Heikkinen jatkaa Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmän johdossa

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan 28.1. uuden puheenjohtajiston vuodelle 2019. Puheenjohtajana jatkaa Janne Heikkinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Jarmo J Husso. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että Oulun tulevassa joukkoliikenteen kilpailutuksessa otetaan huomioon myös keskisuurten yritysten mahdollisuudet osallistua liikennöinnin toteuttamiseen. Kokoomus haluaa tulevaisuudessa edistää myös uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun käyttöä joukkoliikennekäytössä. ”Tarvitsemme Oulun joukkoliikenteeseen enemmän kilpailua….

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä: Oulun kaupunkikeskustan on annettava kasvaa

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä: Oulun kaupunkikeskustan on annettava kasvaa

  Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää välttämättömänä, että Oulun kaupunkikeskusta kasvaa ja kehittyy. Oulu on yli 200 000 asukkaan kaupunki, mutta se ei valtuustoryhmän mukaan näy keskikaupungin rakenteessa ja palveluvalikoimassa. Keskustelu korkeasta rakentamisesta käy kiivaana Oulussa. Viranhaltijoiden laatima korkean rakentamisen selvitys ja sen pohjalta laaditun rakentamista ohjaavat periaatteet ovat herättäneet huolia Oulun kaupunkikeskustan kehityksestä. ”Kaupungin on…

Oulun Kokoomus: Linnanmaan uimahalli toteutettava suunnitellussa aikataulussa

Oulun Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti tänään (14.10.) kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa, että Linnanmaan uimahalli toteutettaisiin kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä poiketen suunnitellussa aikataulussa vuosina 2021–2022. Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan 8.10. julkaistussa talousarvioesityksessä uimahallin rakentaminen viivästyisi vähintään vuodella. Oulun Kokoomus katsoo, ettei tärkeäksi todetun investoinnin viivyttäminen ole perusteltua. Investoinnin kokonaiskustannukset ja niiden vaikutus kaupungin velkaantumiseen eivät oleellisesti poikkea toteutettiin uimahalli vuotta aiemmin tai…

Viimeinen taisto

Kuntavaalit kurkkivat jo nurkan takana ja niinpä viimeinen hetki tehdä merkittäviä päätöksiä Oulun kaupungin asukkaiden hyväksi on tuleva syksy ja talousarvio 2020. Vuotta myöhemmin kuntavaalit ovat niin lähellä, että ns. ” vaalibudjetti” vesittää perinteisesti vastuullisen taloudenhoidon. Tarvittiin ulkopuolinen -meritoitunut ja arvostettu- konsultti tekemään selvitystyö kustannustason kasvun hillitsemiseksi. On aiheellista kysyä :” Miksi emme pysty tekemään…

Sisällön loppu

Sisällön loppu