Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä irtisanoutui hallintosäännön muuttamisesta

Kokoomuksen Oulun valtuustoryhmä irtisanoutui maanantaina Oulun kaupungin hallintosäännön muuttamisesta. Hallintosäännön aiempi linjaus oli, että päätöksen palveluverkosta tekee kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Hallintosäännön muutoksen myötä päätöksen kaupungin palveluverkosta tekee kaupunginvaltuusto, kiinteistö kerrallaan. Tämä ruuhkauttaa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa ja on epäluottamuslause kaupunginhallitukselle ja sen kyvylle tehdä päätöksiä sekä toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa. Kokoomus painottaa vastuullista toimintaa, eikä voi hyväksyä…

Palatsivallankaappaus Oulun valtuustossa

Uusi kaupunginvaltuusto ei ole edes vuoden ikäinen ja sen toimeenpanokyky tärkeissä asioissa on huonoksi havaittu. Kaupunginhallituksen vasemmistojäsenet ovat vaatineet hallintosäännön muuttamista palveluverkon käsittelyn yhteydessä, 27 valtuutettua haluaa perua alle vuoden ikäisen päätöksensä samasta asiasta. Suurin osa epäluottamuksen esittäjistä ovat suurimman keskustan valtuutettuja entisistä liitoskunnista. Oman puolueen halllituksen jäsenet eivät siis nauti valtuutettujensa luottamusta. Saman puolueen…

Palveluverkossa on valittava ruton ja koleran välillä

Alkuun on todettava kaksi perustavaa laatua olevaa tosiseikkaa: En tiedä yhtään kaupunginvaltuutettua, joka ei haluaisi ratkaista homekoulujen ongelmaa nopeasti ja oppilaiden parhaaksi. Toiseksi: kouluverkon osalta on päätetty, että ala-asteet ovat lähikouluja, ylä-asteet alueellisia ja lukiot seudullisia. Näiden kahden peruskiven varaan pitäisi suhteellisen kivuttomasti – kokonaisuuden ja talouden tasapainottamisen nimissä – pystyä rakentamaan yhteistä sopua asioista….

Sisällön loppu

Sisällön loppu