Janne Heikkinen: Uusi aselaki kurittaa harrastajia

Janne Heikkinen: Uusi aselaki kurittaa harrastajia

Eduskunta hyväksyi ennen vaalilomaa viimeisinä töinään uudistetun aselain. Prosessi itsessään oli alkanut jo syksyllä 2015, jolloin EU vaati yleiseurooppalaista asedirektiiviä, minkä avulla oli pyrkimys yhtenäistää aselainsäädäntöä. Alkuperäiset aseenomistajien vapauksia radikaalisti rajoittavat osat saatiin onneksi estettyä. Lain muutos yhtenäisti aseluokitusta ja jokseenkin selkeytti eri aseluokkien kategorisointia. EU-komission alkuperäinen suunnitelma oli tosin kylmää kyytiä suomalaiselle reserviläiselle. Alkuperäisessä…

Juha Hänninen: Kunnia sotiemme sankareille

Tuoreen maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaiseman tutkimuksen mukaan maamme puolustamiseen liittyvissä asenteissa on tapahtunut notkahdus siten että alle 25-vuotiaiden maanpuolustustahto on laskenut jo alle 50 %:n. Samalla tuki puolustusmäärärahojen korottamiselle on pienentynyt vaikka ympärillämme on kasvavassa määrin kansainvälisiä uhkia ja kriisipesäkkeitä. Suomen itsenäisyyden juhlapäivän taas lähestyessä on hyvä muistaa että itsenäisyytemme oli katkolla vajaa 80 vuotta sitten….

NATO-jäsenyys vähentäisi Suomen maariskiä

NATO-jäsenyys vähentäisi Suomen maariskiä

NATO on kollektiivisen puolustuksen ajatukseen perustuva puolustusliitto, jonka perustamistarkoitus toisen maailmansodan jälkeen oli tarjota turvaa erityisesti pienille keskieurooppalaisille valtioille. Perustajamaita oli 12, nykyisin jäseniä on 30, EU-maiden enemmistö. Työskentelin Suomen puolustusministeriössä Jugoslavian hajoamissotien aikana 90-luvulla ja olin mukana valmistelemassa ensimmäisen suomalaisen joukon lähettämistä NATO:n rauhanturvaoperaatioon Bosnia-Hertzegovinassa. Suomen silloinen valtiojohto piti operaatiossa mukanaoloa tärkeänä, jotta Suomi…

Pohjois-Suomi ansaitsee paikkansa hallitusohjelmassa

Suomi on maa, jossa alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskeisiä arvoja. Pohjois-Suomi kattaa noin puolet koko maan pinta-alasta ja alueen harva asutus sekä pitkät etäisyydet ovat yhtä aikaa sekä haaste että mahdollisuus. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että hallitusohjelmassa tuleekin asettaa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä huomioiden pohjoisen erityispiirteet ja tarpeet. Pohjois-Suomella on merkittävä rooli koko…

Sisällön loppu

Sisällön loppu