Mikko Korkeakoski: Liikenneväylät tärkeitä maakuntamme kehittymiselle ja elinkeinoelämälle

Kantatiet 86 ja 63 tulisi yhdistää yhdeksi valtatieksi. Kyseisten kantateiden kautta kulkeva reitti on ollut liikennemääriltään kasvava niin henkilöliikenteen kuin raskaan liikenteen osalta. Tämä esille nostamani ajatus sai tänä syksynä tuulta alleen, kun asiaan tartuttiin reippaalla otteella eri foorumeissa ja Ylivieskan aloitteesta kunnat teiden varsilla lähtivät yhdessä ajamaan asiaa eteenpäin. Harmillisesti kantateiden yhdistämisprojekti ei ehtinyt…

PIIRIKOKOUS: Hallituksen liikennepolitiikka saatava viimein raiteille

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokous totesi hallituksen haparoivan linjan kurittavan erityisesti ruuhkasuomen ulkopuolisia alueita, joiden kehitys ja elinvoima eivät varsinaisesti näytä hallitusta kiinnostavan. ”Todellisuuden ja vaalipuheiden välinen ero ei koskaan ole ollut yhtä räikeä” piirin puheenjohtaja Tomi Kaismo toteaa. Suuret lupaukset on epämääräisten selitysten myötä nielty ja unohdettu, kun ilmeisesti sokerihumalassa laadittu hallitusohjelma keskittyy jakamaan olemattomia varoja…

Pohjois-Suomi ansaitsee paikkansa hallitusohjelmassa

Suomi on maa, jossa alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet keskeisiä arvoja. Pohjois-Suomi kattaa noin puolet koko maan pinta-alasta ja alueen harva asutus sekä pitkät etäisyydet ovat yhtä aikaa sekä haaste että mahdollisuus. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että hallitusohjelmassa tuleekin asettaa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä huomioiden pohjoisen erityispiirteet ja tarpeet. Pohjois-Suomella on merkittävä rooli koko…

Sisällön loppu

Sisällön loppu