Länsimaisen demokratian arvo ja arvokkuus kunnallisessa päätöksenteossa

Länsimaisen demokratian arvo ja arvokkuus kunnallisessa päätöksenteossa

Viime torstaina luin aamulla herättyäni lähes epäuskon vallassa uutisia edellisyön ja –illan aikaisista tapahtumista kongressitalolta Washingtonista, yhdestä amerikkalaisen demokratian tärkeimmistä ja ehkä samalla myös koko länsimaisen demokratian tunnetuimmista rakennuksista. Epäuskon lisäksi päällimmäisinä tunteina olivat suru ja järkytys ja ehkäpä samalla myös pelko siitä, mihin suuntaan länsimainen demokratia on menossa. Presidentti Sauli Niinistön sanoin kyseessä oli…

Piirihallitus: Kunnanvaltuustoja voi leikata

Pohjois-pohjanmaan Kokoomuksen mukaan kuntapäättäjien tulee noudattaa uudistuneen kuntalain valtuustojen kokoa pienentävää periaatetta. Aiemmin tänä vuonna muuttunut kuntalaki määrää vain kunnanvaltuuston minimikoon kunnan väkiluvun perusteella. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus esittää, että tulevissa kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustot valitaan lain mukaisessa minimikoossa, eivätkä valtuustot päätä kasvattaa itse itseään. Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan: ”Monilla kuntapäättäjillä voi tulla kiusaus lähteä esittämään valtuustonsa koon…

Vihapuheen tulee loppua

Vihapuheen tulee loppua

Julkinen keskusteluilmapiiri on kesän aikana saanut yhä epämiellyttävämpiä piirteitä ja erilaisia mielipiteitä esittävät ihmiset puhuvat jo suoraan toistensa ohi yrittämättäkään ymmärtää toistensa ajatuksia tai lähtökohtia. Tällainen vastakkainasettelu on huono kehityssuunta, jota erilaisista lähteistä löytyneet tai viime aikoina julkaistut rasistiset ja iljettävät tekstit ovat edelleen ruokkineet. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismon mukaan vaikeistakin asioista on kyettävä…

Yrittäjiä ei saa eristää maakuntahallinnosta

Valmistella olevan maakuntalain 61§ pykälässä yrittäjien vaalikelpoisuus ollaan viemässä pääosin kokonaan pois. Aiotun sääntelyn jyrkkyydestä käy esimerkkinä linjaus, jonka mukaan toisin kuin kuntalain vaalikelpoisuussääntelyn mukaan, esimerkiksi yrittäjänä toimiva fysioterapeutti ei olisi vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon, vaikka yritys ei edes tuottaisi palveluja kyseisen maakunnan asukkaille. Sääntely olisi siis huomattavasti kuntalain sääntelyä tiukempaa. Demokraattisen valtion perusoikeuksiin kuuluu laaja mahdollisuus…

Sisällön loppu

Sisällön loppu