Yrittäjiä ei saa eristää maakuntahallinnosta

Valmistella olevan maakuntalain 61§ pykälässä yrittäjien vaalikelpoisuus ollaan viemässä pääosin kokonaan pois. Aiotun sääntelyn jyrkkyydestä käy esimerkkinä linjaus, jonka mukaan toisin kuin kuntalain vaalikelpoisuussääntelyn mukaan, esimerkiksi yrittäjänä toimiva fysioterapeutti ei olisi vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon, vaikka yritys ei edes tuottaisi palveluja kyseisen maakunnan asukkaille. Sääntely olisi siis huomattavasti kuntalain sääntelyä tiukempaa.

Demokraattisen valtion perusoikeuksiin kuuluu laaja mahdollisuus olla mukana päätöksenteossa eri portailla ja kaikissa yleisissä vaaleissa. Nyt valmistella olevassa maakuntalainsäädännössä vaaleja ja vaalikelpoisuutta koskevissa linjauksissa on syntymässä tilanne, jossa yksi ammattiryhmä, yrittäjät, on tarkoitus laajasti ja tiukasti eristää sekä vaaleista että niillä valittavista luottamustehtävistä.

Iso kysymys on myös se, ollaanko nyt syrjäyttämässä myös kaikki muut maakunnan järjestämisvastuulle tulevien toimintojen palveluntuottajat, joilla on yritys? Mihin raja vedetään? Miten käsitellään tukipalveluihin, kuten ruokaan, tietotekniikkaan tai vaikkapa kiinteistöhuoltoon liittyvien palveluiden parissa toimivia yrittäjiä, jotka eivät ole maakunnan kanssa liikesuhteessa?

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Tomi Kaismo kysyy: ”Onko yrittäjyys nyt lainsäätäjän silmissä muuttunut jonkinlaiseksi esteeksi normaalien perusoikeuksien kannalta? Ei ole perusteltua tai oikeudenmukaista jättää merkittävää joukkoa asiantuntijoita ulos uudesta maakuntahallinnosta.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus katsoo, että normaalit kunnallishallinnon esteellisyyteen ja jääviyksiin liittyvät menettelyt riittävät jatkossa myös maakunnallisessa päätöksenteossa ja hallinnossa. Samoin on perusteltua kysyä, miksi elinkeinoelämää arkensa kautta hyvin tuntevien yrittäjien kokemusta, osaamista ja näkemystä ei haluta mukaan kehittämään maakuntien toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus tulee omalta osaltaan vaikuttamaan yrittäjien asemaan liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin, että se ei missään tapauksessa syrjäytä yrittäjiä maakuntahallinnosta tai aseta heitä muita ammattiryhmiä huonompaan asemaan.

Lisätiedot:

Tomi Kaismo

Puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus

045 670 7600

Tomi.kaismo@otc.fi

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.