Pohjoisen ydinvoimala jatkoedellytykset ratkaistava nopeasti

Fennovoima on 2.5.2022 julkaissut tiedotteen, jonka mukaan se on päättänyt RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen johtuen RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke. Fennovoiman mukaan viime vuosien aikana toimittajan merkittävät viivästykset ovat jatkuneet ja kasvaneet. Osaltaan ratkaisu perustuu myös Ukrainassa käytävään sotaan, joka on lisännyt hankkeeseen liittyviä riskejä. Tämä ratkaisu vaikuttaa merkittävästi voimalahankeen jatkoon.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus kannattaa voimalahankkeen jatkamista uuden kumppanin kanssa. Ydinvoimala on erittäin merkittävä kokonaisuus sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja sen valmistelun lopettaminen kokonaan muuttuneesta tilanteesta huomatta olisi harkitsematonta.

Suomen ja koko Euroopan energiatuotanto on herkässä vaiheessa ja erityisesti fossiilisista polttoaineista on siirryttävä kohti uusiutuvien ja innovatiivisten energioiden käyttöä. Sähkölle ja energialle on myös tulevaisuudessa yhä kasvava tarve.  Tässä prosessissa päästötön ydinvoima on tärkeä työkalu, jonka käyttöä ei ole syytä jättää pois valikoimasta.

Piirihallituksen jäsen Sari Nurro Raahesta toteaakin, että pohjoisen alueen teollisuuden ja elinkeinoelämän puhtaan energian tarpeet säilyvät, vaikka yhteistyöä Rosatomin kanssa nyt päättyykin. Samalla Nurro näkee Fennovoiman päätöksen olevan hyvin linjassa EU parlamentin maalinkuun alussa hyväksymän päätöslauselman kanssa. Siinä parlamentti pyytää lopettamaan kaikki luvat ja lisenssit ydinvoima-alan yhteisyössä EU:n alueella Rosatomin ja sen tytäryhtiöiden kanssa.

Ydinenergialain mukaisesti TEM valmistelee rakentamislupaa koskevan päätöksen valtioneuvostolle. Päätöksen tekeminen edellyttää, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja että kaikki lain edellyttämät ehdot täyttyvät.  Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen mukaan Fennovoimalle tulee antaa mahdollisuus saattaa ajan tasalle voimalan lupahakemukseen liittyvät tiedot. Tarvittaessa pitää mahdollistaa joustavasti myös toimijan vaihto. Länsimaiset standardit ja toimintatavat omaavan laitostoimittajan kilpailuttamiselle ja sopimusten laatimiselle sekä lupahakemusten päivittämiselle on varattava tarvittava aika.

Lisätiedot:

Sari Nurro, piirihallituksen jäsen, 040 593 7587, sari.nurro@raahe.fi

Tomi Kaismo, piirihallituksen puheenjohtaja, 045 760 6700, tomi.kaismo@otc.fi

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.