Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Suomen pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa. Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää myös kiusaajaan jälkensä.

Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Piirihallituksen jäsen Mono Kuoppalan mukaan linjan on oltava selkeä. ”Mielestäni lainvastaisista teoista täytyy puhua niiden oikeilla nimillä. Esimerkiksi väkivalta on väkivaltaa, ei kiusaamista ja laiton uhkailu on laitonta uhkailua, ei läpällä heitettyä henkistä kiusaamista. Puhumisella puuttumisen lisäksi ne täytyy käsitellä sillä vakavuudella ja tavalla, mitä kukin lainvastainen teko edellyttää.”

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus esittää, että myös meidän maakunnassamme laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit. Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat jo useissa kunnissa jättäneet valtuustoaloitteita tällaisen toimintamallin käyttöönottamiseksi.

Jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen.

 

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.