Lasten ja ikääntyneiden palveluita kehitetään

Lasten oikeuksien viikko nostaa lapset keskiöön. Vaikka syntyvyys laskee myös Oulussa, alueemme tunnetaan valtakunnallisesti nuorekkaasta ikärakenteestaan. Lapsia ja nuoria on paljon. Tämä tulevaisuuden näkymää antava kilpailuvaltti ei säily ilman panostusta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Olen aistinut viime aikoina päättäjien keskuudessa lapsiperheiden arvostuksen lisääntyneen. Se heijastuu käytännön päätöksinä esimerkiksi lapsiperheiden kotiavun saatavuuden parantamisena ja palvelun jatkon turvaamisena. Keskeisenä palvelun saannin kriteerinä on perheen oma kokemus avun tarpeesta. Lopulta pienellä panostuksella voidaan ennaltaehkäistä hetkellistä väsymystä vakavampia ongelmia.

Isännöin vastikään kaupungin iltavastaanottoa valtakunnalliselle vauvafoorumille. Foorumi kokosi kaksipäiväiseen seminaariin Ouluun suuren joukon vauvatyön ammattilaisia. Keskusteluissa tuli esille ammattilaisten yhteistyön kehittämisen tarve tilanteissa, kun lapsen etu vaatii tehostettuja toimia turvallisen kasvuympäristön luomiseksi. Päihteet ja huumeet ovat vakava uhka lapsen hyvinvoinnille äidin odotuksen aikana ja myöhemmin. Oulu voisi toimia tässä esimerkkinä muille kaupungeille. Tehdään hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa ja annetaan tässäkin varhainen tuki apua tarvitseville.

Haasteellisessa taloudellisessa tilanteessakin pystytään tekemään inhimillisiä päätöksiä. Ikääntyneet tarvitsevat oikeanlaista tukea. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion käsittelyssä yksimielisesti esitykseni seniorineuvolatoiminnan alueellisen kokeilun käynnistämisestä Oulussa. Seuraavaksi esitys tulee valtuuston päätettäväksi. Toteutuessaan neuvolatoiminta tarjoaa mahdollisuuden terveystarkastuksiin ja hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävään neuvontaan. Tällä lisätään kotona asumisen mahdollisuutta entistä pitempään. Uskon vahvasti tämän vaikuttavan jatkossa positiivisesti sairaanhoidon kustannuksiin.

Oulu ei voi jäädä odottamaan mahdollista tulevaisuuden sote-uudistusta, vaan palveluita on kehitettävä koko ajan.

Sami Pikkuaho

Kaupunginvaltuutettu,

kaupunginhallituksen jäsen (kok)

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *