Onnistunut muutos vaatii kuntapäättäjiltä rohkeutta

Moni miettii, mitä päätettävää jää kunnalle sen jälkeen, kun maakuntauudistus on valmis. Tulevan valtuustokokouksen esityslista on erilainen. Onko kuntapäättäjän tehtävä helpompi, kun noin 60% kuntien palveluista siirtyy maakunnan huoleksi?

Tulevaisuudessa kunnat vastaavat edelleen työvoimapalveluista eli työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnan elinvoimaisuutta edistetään paikallisilla elinkeinopalveluilla sekä hyvällä elinkeinopolitiikalla. Asukkaiden hyvinvoinnista ja toimintakyvyn ylläpidosta huolehtiminen ovat erityisen tärkeitä. Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat osaamisen ja sivistyksen perusta. Kunnissa päätetään kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kaupunkisuunnittelu ohjaa maankäyttöä, rakentamista sekä kunnallistekniikkaa.

Kunta luo siis itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä.

Tulevaisuustutkijoiden mukaan paras tapa ennakoida tulevaisuutta on tehdä sitä itse. Muutoskykyinen, uudistuva ja päätöksentekoon kykenevä kunta on elinvoimainen ja asukkaita sekä yrityksiä houkutteleva. Muutosprosesseja on johdettava avoimesti ja oululaisia on osallistettava mukaan päätöksentekoon. Tiedonkulusta, ongelmien ennaltaehkäisemisestä ja arvioinnista on huolehdittava. Kuntaorganisaatiossakaan riskejä ja epäonnistumisia ei saa liikaa pelätä, koska mitään uutta ei synny ilman hallittua riskinottoa.

Mielestäni tulevien kuntapäättäjien on oltava innostavia ja vastuullisia muutosjohtajia ja arjen asiantuntijoita. Tulevaisuuden kunnassa myös toimintatavat uudistuvat. Yhteistyö ja työnjako, kunnan ja maakunnan välillä, on oltava järkevä ja toimiva tahtotila. Rakennetaan tulevaisuutta yhdessä – ihmiset edellä!

 

Pia-Riitta Korvenheimo

Puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomusnaiset

 

Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 2.2.2017

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.