Mikko Korkeakoski: Miksi vastuullinen talouspolitiikka jää huomiotta?

Mikko Korkeakoski: Miksi vastuullinen talouspolitiikka jää huomiotta?

Vaalikevät tuppaa olemaan löyhien lupausten aikaa, mutta vain harvalla puolueella on uskottava resepti lupaustensa toteuttamiseen, jos sellaista on laisinkaan. Nyt huudetaan kilpaa siitä, kuka ottaa tulevaisuudessa vastuun ilmastosta, lapsista, vanhuksista ja niin edelleen. Tässä huutokaupassa huomiotta jää vastuunottaminen taloudesta. Nimittäin vain vastuullisella valtion taloudenpidolla meillä on tosiasiassa mahdollisuus ottaa vastuuta kaikesta muusta myös pidemmällä tähtäimellä….

Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Kaivos on tervetullut Kuusamoon, jos ympäristöseikat huomioidaan hyvin. Kaivoksella on sellaisia hyötyjä, joita ei voida suoraan ohittaa. Se luo alueelle työpaikkoja ja yhteiskuntamme tarvitsee jatkossa entistä enemmän kobolttia. Kaivoksilla on väkisinkin ympäristöhaittoja, joten ne tulee pitää minimissä. On kuitenkin selvää, että kaikilla elinkeinoilla on omat ympäristöhaittansa. Matkailu ja kaivostoiminta eivät sulje toisiaan pois. Vaaditaan yhteistyötä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu