Mikko Korkeakoski: Tarvitsemme ihmislähtöistä vanhustenhoitoa

Mikko Korkeakoski: Tarvitsemme ihmislähtöistä vanhustenhoitoa

Vanhustenhoito on noussut kuluneella viikolla otsikoihin niissä tapahtuneiden laiminlyöntien johdosta. Ja syystäkin, sillä jokainen vanhus on kantanut kortensa kekoon tämän yhteiskunnan hyväksi ja ovat siksi oikeutettuja laadukkaaseen hoitoon kun sitä tarvitsevat. Laiminlyöntejä ja puutteita tapahtuu niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. On syytä kuitenkin muistaa, että valtaosassa hoitopaikoista hoidon laatu on hyvällä tasolla ja siitä kuuluu…

Pauliina Valkovirta: Ratkaisisiko desimaaliluvun muutos vanhusten hoivan ja palveluiden haasteet

”Jokainen askel elämän varrella on tärkeä, kaikki ne jättävät jäljen.” on tuntematon kirjoittaja kirjoittanut. Jokaisen askeleen tulee myös voida olla arvokas. Tarvitsemme ensimmäisiin askeliimme toisen ihmisen käsien tukea ja usein tukea tarvitaan myös elämämme viimeisiin askeliin. Arvokkuuden pitää säilyä myös silloin, kun jalkamme eivät enää jaksa tai pysty ottamaan askeleita. Keskustelu desimaaliluvun ympärillä vanhustenhoidossa on…

Sisällön loppu

Sisällön loppu