NATO-jäsenyys vähentäisi Suomen maariskiä

NATO-jäsenyys vähentäisi Suomen maariskiä

NATO on kollektiivisen puolustuksen ajatukseen perustuva puolustusliitto, jonka perustamistarkoitus toisen maailmansodan jälkeen oli tarjota turvaa erityisesti pienille keskieurooppalaisille valtioille. Perustajamaita oli 12, nykyisin jäseniä on 30, EU-maiden enemmistö. Työskentelin Suomen puolustusministeriössä Jugoslavian hajoamissotien aikana 90-luvulla ja olin mukana valmistelemassa ensimmäisen suomalaisen joukon lähettämistä NATO:n rauhanturvaoperaatioon Bosnia-Hertzegovinassa. Suomen silloinen valtiojohto piti operaatiossa mukanaoloa tärkeänä, jotta Suomi…

Näkokulma Suomen NATO-yhteistyöhön

Näkokulma Suomen NATO-yhteistyöhön

Työskentelin puolustusministeriössä v. 1995-1998, jolloin Jugoslavian hajoamissodat raastoivat Eurooppaa. Olin mukana tekemässä rauhanturvalain uudistusta, joka mahdollisti Suomen osallistumisen YK-operaatioiden lisäksi myös NATO:n kriisinhallintaoperaatioihin. YK ei onnistunut rauhoittamaan entisen Jugoslavian aluetta. Perustettiin ensimmäinen NATO:n rauhanturvaoperaatio valvomaan Daytonin rauhansopimuksen sotilaallisten artiklojen toteutumista Bosnia-Hertzegovinassa v. 1995. Suomen ulkopoliittinen johto piti tärkeänä osallistumista operaatioon. Suomen osallistumisen valmistelusta vastasi yksikkö,…

Sisällön loppu

Sisällön loppu