Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestämissuunnitelman luonnoksesta

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä antoi lausuntonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma 2023-2025 -luonnoksesta. Ryhmä katsoo, että järjestämissuunnitelman valmistelu on edennyt kireästä aikataulusta huolimatta hyvin ja se toteuttaa aluevaltuuston keväällä hyväksymää hyvinvointialueen strategiaa. Kokoomuksen mielestä luonnoksen pohjalta voidaan edetä, kunhan siihen tehdään joitakin tarkennuksia.   Kokoomuksen ryhmä kiinnitti huomiota siihen, että järjestämissuunnitelman tulee sisältää monituottajuusohjelma, jossa otetaan…

Pohjois-pohjanmaan Kokoomus: Hyvinvointialueiden tehtävä on hoitaa ihmisiä, ei luoda uusia jonoja.

Pohjois-pohjanmaan Kokoomus: Hyvinvointialueiden tehtävä on hoitaa ihmisiä, ei luoda uusia jonoja.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen piirikokous pidettiin lauantaina 26.11.2022 Oulussa. Kokous valitsi piirin luottamushenkilöjohdon vuodelle 2023 sekä käsitteli muut sääntömääräiset asiat. Piirikokous korostaa tulevien hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen liittyvien haasteiden tunnistamista ja niihin reagoimista. Mielestämme uuden hyvinvointialueen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Tärkeintä ei ole, kuka palvelut tuottaa, vaan kansalaisille tulee…

Sisällön loppu

Sisällön loppu