Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto tarpeenmukaisista sote-keskuksista

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohteen tarpeenmukaisista sote–keskuksista Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän lausunto Pohteen tarpeenmukaisista sote–keskuksista Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä kiittää mahdollisuudesta lausua Pohteen tarpeenmukaisten sote–keskusten suunnitelmasta. Mielestämme valmistelua on tehty asiallisesti ja tietoon pohjautuen, toki tiedostaen, että kaikkea haluttua tietoa ei vielä ole saatavilla. Esimerkiksi eri yksiköiden ja toimintamallien sekä palveluprosessien kustannustehokkuudesta ja vaikuttavuudesta tarvitaan paljon lisää tietoa. Pohteen strategian…

Palveluseteli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Palveluseteli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin

Maassamme on valitettavan paljon lapsia ja nuoria, jotka kamppailevat henkisen hyvinvointinsakanssa. Tämä näkyy paitsi ikävinä tilastoina myös äärimmäisen surullisina ja lopullisina tekoina, joihin lapsi tai nuori äärimmäisessä hädässään saattaa ajautua. Yksikin tapaus on liikaa, ja tarvitaan kiireellisiä toimia avun tarpeeseen vastaamiseksi. On tärkeää, että Pohde selvittää alueen kokonaistilanteen ja tarjoaa välittömästi palvelusetelinkaikille yli 90 päivää…

Sisällön loppu

Sisällön loppu