Liikkumattomuus on vakava uhka

Suomen kansa on huonommassa kunnossa kuin koskaan. Seurauksena on monimuotoisia riskejä yksilölle, yhteiskunnalle ja maanpuolustukselle.

Huono fyysinen kunto on suoraan yhteydessä fyysisiin ja psyykkisiin terveysongelmiin, oppimiskykyyn ja työtehoon. Työpaikkojen tuottavuus kärsii, kun sairauspoissaolot lisääntyvät ja työurat lyhenevät. Varusmiesten heikko kunto on vakava uhka myös toimintakykyisen maanpuolustukseen, joukkojen valmiuteen ja suorituskykyyn.

Yhteiskunnan resursseja syövät lisääntyvät terveydenhuollon kustannukset, tuloverojen menetykset, etuuksien maksu ja syrjäytymisen kustannukset. Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset on arvioitu olevan vähintään 3,2 miljardia euroa vuodessa.

Meidän on yhdessä löydettävä ratkaisuja. Tarvitsemme lähestymistavan, joka kattaa sekä yksilöiden että yhteiskunnan tason toimenpiteitä.

Meillä on jokaisella vastuu omasta terveydestämme. Vanhempien rooli, esimerkki lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä, on korvaamaton. Terveellisen elämäntavan omaksuminen ja liikunnan tukeminen luo vahvan perustan, joka auttaa nuoria kasvamaan terveiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Meidän on tunnistettava myös yhteiskunnan tärkeä rooli. Liikunnan harrastamisen on oltava mahdollista myös pienituloisille. Konkreettisia toimenpiteitä olisivat esimerkiksi oikein kohdennetut avustukset tai kotitalousvähennysoikeuden laajentaminen liikuntaharrastusten tukemiseksi: kotitaloudet voisivat saada verovähennystä esimerkiksi lasten tai perheenjäsenten harrastusmaksuista. Tämä madaltaisi taloudellista kynnystä liikkumisen aloittamiseen ja jatkamiseen.

Kouluille on turvattava riittävät resurssit liikunnan opetukseen, aktiivisiin välitunteihin ja monipuolisiin liikuntamahdollisuuksiin. Liikuntainfrastruktuurin kuten urheiluhallien, ulkoilureittien ja puistojen rakentamista pitää edistää. Voimme kannustaa myös työpaikkoja tukemaan työntekijöidensä liikkumista liikunta- ja hyvinvointi eduilla sekä tukea tutkimusta ja innovaatioita liikkumattomuuden torjunnassa.

Yksilöiden, yhteiskunnan ja puolustusvoimien yhteistyöllä voimme varmistaa, että varusmiehet saavat parhaan mahdollisen tuen ja resurssit terveen ja aktiivisen elämäntavan ylläpitämiseksi ennen palvelusta, palveluksen aikana ja sen jälkeen. Näin voimme varmistaa sekä heidän hyvinvointinsa että maamme puolustusvalmiuden.

Liikkumattomuuden seurauksista on syntymässä kallis lasku. Meidän on toimittava nyt, jotta voimme vähentää kustannuksia, edistää kansalaistemme terveyttä ja rakentaa kestävämpiä ja vauraampia yhteiskuntia tuleville sukupolville.

 

Juha Hänninen Kansanedustaja (kok.)

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *