Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännöstä aluevaltuuston järjestäytymiskokouksessa 1.3.2022.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Haluan lausua omasta ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta lämpimät kiitokset koko valmisteluorganisaatiolle tehokkaasta ja hyvin tehdystä valmistelutyöstä niin hallintosäännön kuin koko hyvinvointialueen valmistelun osalta. Lainsäätäjän asettamasta kohtuuttoman kovasta aikataulupaineesta ja valmisteltavien asioiden paljoudesta huolimatta valmistelutyötä on tehty laadukkaasti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Nyt käsiteltävä ja hyväksyttävä hallintosääntö on yksi keskeisimpiä hyvinvointialueen organisoitumista ohjaavista asiakirjoista. On valitettavaa, että se joudutaan nuijimaan heti aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa eikä valtuusto sekä muut tänään valittavat toimielimet pääse paneutumaan asiaan kovin syvällisesti. Toki olemme saaneet tutustua luonnokseen jo Rokuan seminaarissa ja osa meistä on saanut olla vaikuttamassa sen valmisteluun mm. suppean ja laajan poliittisen seurantaryhmän kautta.

Hallintosääntöluonnos on kehittynyt viimeisten viikkojen aikana paljon hyvään suuntaan. Siihen on kyetty tekemään lukemattomia isompia ja pienempiä viilauksia ja nyt kokonaisuus alkaa olla aika hyvä. On kuitenkin selvää, että tällaisen kokonaan uuden ja massiivisen organisaation hallintosääntöä ei saada kerralla virheettömäksi ja osa sen toimivuudesta sekä muutostarpeista selviää vasta käytännön kautta.

Meidän valtuustoryhmäämme on nyt esitettävässä hallintosäännössä puhuttanut erityisesti kaksi asiaa. Toinen koskee OYS psykiatrian asemaa uudessa organisaatiossa ja toinen toimivaltasuhteita demokraattisen päätöksenteon ja viranhaltijapäätöksenteon välillä sekä eri toimielinten työmäärien jakaantuminen.

OYS psykiatrian tulevaisuutta osana hyvinvointialueen organisaatiota tulee tarkastella erityisesti pohjois-pohjanmaalaisen ihmisen näkökulmasta. Miten saamme kehitettyä palveluita ja palveluprosesseja niin, että ihminen saa mahdollisimman hyvin ja joustavasti kokonaisvaltaisen avun eikä organisaatioiden tai professioiden rajat aiheuta turhia katkoksia palveluiden saatavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Uskon, että kaikilla osapuolilla erilaisista katsantokannoista huolimatta on yhteinen tahto turvata nämä todella tärkeät palvelut ihmisille mahdollisimman hyvin. Siksi toivon ja vetoan kaikkiin osapuoliin, että riippumatta siitä, millainen valtuuston enemmistön päätös tänään on, me kaikki jatkamme yhdessä ja yhteistyötä rakentaen, kukin vastuunsa kantaen näiden palveluiden edelleen kehittämistä.

Etukäteen on sovittu, että tämän vaikean asian onnistuneen toteutuksen tueksi, perustamme kohtuullisen laajan seurantaryhmän, jossa on edustettuna kaikki eri professiot, valmistelijat ja poliittiset ryhmät. Toivottavasti tämän avulla löydämme ennen hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan käynnistymistä yhteisen sävelen kaikkien toimijoiden osalta. Tarvittaessa meillä tulee olla valmius myös korjata nyt hyväksyttävän hallintosäännön linjauksia.

Arvoisa puheenjohtaja, minulle ja Kokoomuksen ryhmälle demokratia ja demokraattinen päätöksenteko on arvokas ja huolella vaalittava asia. Olemme seuranneet huolestuneena hallintosäännön valmistelua tältä osin. Epäilen, että läheskään kaikki valmistelijat ja päättäjät eivät ole tiedostaneet, miten merkittävä vallansiirto tämän hallintosääntöesityksen myötä on tapahtumassa demokraattisesta päätöksenteosta yksittäisille viranhaltijoille. Tarvetta on tarkastella myös eri toimielinten työmäärien tasapainoisuutta.

Osin tähän toimivalta-asiaan liittyen haluamme nostaa erityiskysymyksenä hyvinvointialueen hankinnat ja kilpailutukset. Kyseessä on vuosittain satojen miljoonien veroeurojen käytöstä. On todella tärkeää, että niistä linjataan ja päätetään demokraattisesti poliittisten päättäjien toimesta. Tämä ei koske vain ylätason periaatteita, vaan myös käytännön kriteereistä päättämistä. On myös riskienhallinnan ja väärinkäytösten ehkäisyn kannalta hyvä, että taloudellisesti merkittävistä sopimuksista päättäminen ei ole kenenkään yksittäisen viranhaltijan vastuulla.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä olisi mielellään nähnyt näihin edellä mainittuihin ongelmiin liittyvät muutosesitykset hallintosääntöön jo nyt, mutta ymmärrämme, että näin merkittävien muutosten tekeminen ilman asianmukaista valmistelua voi johtaa tahattomiin virheisiin ja ongelmiin. Niinpä tyydymme ryhmien yhteisesti sopimaan toimenpidealoitteeseen näiden ongelmien selvittämisestä, arvioinnista ja muutosesitysten tekemisestä tämän vuoden aikana.

Arvoisa puheenjohtaja, lopuksi haluan vielä kiittää valmistelijoiden lisäksi myös kaikkia poliittisia ryhmiä ja erityisesti ryhmien puheenjohtajia halusta löytää yhdessä ratkaisut ja kompromissit niin, että pääsemme jatkamaan valmistelua hyvässä hengessä eteenpäin. Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään hyvinvointialueen hallintosäännön pienin tarkennuksin ja jäämme odottamaan sen edelleen kehittymistä tämän vuoden aikana. Kiitos!

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.