Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro maakuntavaltuustossa 9.12.2019

Maailma muuttuu ympärillämme nopeasti.

Taustalla ovat keskeiset megatrendit:

 • Ilmastonmuutos
 • Globalisaatio, maailma on yhä keskinäisriippuvaisempi, kansainvälistyminen
 • Digitalisoituminen, robotisaatio, superäly
 • Kaupungistuminen, vuonna 2050 lähes 70 % maailman ihmisistä asuu kaupungeissa
 • Ymmärrys maapallon kantokyvystä, kestävyyskriisi
 • Tieto, data on valtaa
 • Työn murros on meneillään

Maakunnan väestön keskittyminen Oulun seudulle jatkuu. Lähes puolet maakunnan asukkaista asuu Oulussa. Kaupungistuminen.

Kunnallisverojen osalta tämä vuosi on ollut kunnille haasteellinen. Ennakoitavuus

Kunnallisveroprosenttien hajonta 19.75 % – 22,50 %. Elinvoimaisuus. kaupungistuminen

Työttömyyden alentuminen, mutta työpaikkojen ja työvoiman kohtaanto-ongelma

ICT-klusterin voimakas kasvu viime vuosina maakunnassamme, robotisaatio, digitalisaatio, superäly

Mm tässä toimintaympäristön muutoksessa kysymys kuuluu, miten kuntayhtymänä vastaamme näihin haasteisiin ja olemme yhdessä jäsenkuntien kanssa ylläpitämässä ja lisäämässä hyvinvointia ja elinvoimaa alueellamme?

Tuleva vuosi ja tulevat ts-vuodet pitävät sisällään paljon ennakoivaa valmistelua ja tulevan toimintaympäristön analysointia:

Miten onnistutaan Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvan kirkastamisessa, muutosten tunnistamisessa ja niiden kautta ennakoivassa työssä

 •             Vaikuttaminen EU:n 2021 – 2027 kohesio-politiikkaan, Vetovastuu Itä-Ja Pohjois-Suomen                                    alueellisesta valmistelusta, haaste ja mahdollisuus
 •             Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vaikuttaminen, saavutettavuuden                                          parantaminen, P-P:n liikennejärjestelmä suunnitelma 2040
 •             Maakuntaohjelman 2022 – 2025 valmistelu
 •             Ilmasto- ja energiastrategian laatiminen, kaksivuotinen ilmastotiekarttahanke, ilmastotyön                                  neuvottelukunta
 •             Maakunnan ajantasaisen tilannekuvan tietopohjainen järjestelmä, digitaalinen savutettavuus
 •             Maakuntaliiton strategian valmistelu
 •             Maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun osallistuminen
 •             Pohjois-Pohjanmaan vesihuollon kehittämishuollon toteuttamista
 •             Hyvinvointisopimuksen 2019 – 2025 jalkauttaminen arjen toiminnaksi, hyvinvointifoorumi
 •             Merialuesuunnitelman 2019 – 2020 laadintaan osallistuminen
 •             Kulttuuriohjelma 2020 – 2021
 •             Oulu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 hankkeen edistäminen

 

Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisuuden ja elinvoiman parantaminen

 •               Yritysmyönteisyys, lisää työpaikkoja yrityksiin
 •               Koulutuspaikkojen määrä, rahoitus
 •               Osaavan työvoiman varmistaminen
 •               Nuorten työllistyminen
 •               Saavutettavuus, raideliikenne, laajakaistat, maantiet
 •               Liikennejärjestelmiin vahva vaikuttaminen, väylät:
 •               Nopeaan raideyhteys: päärata työn alle Tre -Oulu
 •               Tiestön korjausvelan pienentäminen
 •               Työllisyysasteen nousu 75 %:iin
 •               Aluekehittämisen vahvistaminen
 •               Vahva ja osaava edunvalvonta
 •               Koheesiopolitiikan varmat askeleet
 •               Innovaatioiden hersyttäminen
 •               Älykkään erikoistumisen strategia
 •               Kuntien ja yritysten aktivoiminen hyödyntämään erilaisia rahoituskanavia, mahdollisuuksia

Digitalisaatio uhista mahdollisuuksiksi

 •                Uudet toimintatavat kuntiin ja yrityksiin
 •                Uusia palvelumuotoja ja -rakenteita
 •                Laajakaistat
 •                Digiosaaminen

Ilmasto- ja energia

 •                 Ilmastotiekarttahanke kohti kestävää, vähähiilistä taloutta
 •                 Vähähiilisten teknologioiden eteenpäin vieminen
 •                 Biokaasuhankkeet
 •                 Päästöttömän tekniikan suosiminen

Hyvinvointi luo elinvoimaa, elinvoima luo hyvinvointia

 •                 Nuorisovaltuuston perustaminen
 •                 Hyvinvointisopimuksen jalkauttaminen kunnissa, yhteisöissä ja yrityksissä
 •                 Hyvinvointiyhteistyön valtuusto- ja vuosikellon valmistelu

Hallinto

 •                  Hallinnon ajantasaistaminen, kun sote-jarru tältä osin on lauennut
 •                  Uudet ohjelmistot ja työskentelytavat, digitalisaation mahdollisuudet myös viestinnällisesti
 •                  Uusi strategia valmiiksi

Maakuntavaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 on luettavissa täältä: Maakuntavaltuuston asiakirjat

Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman 2020 – 2022 ja talousarvion 2020.

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.