Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön puoluekokousaloitteet 2018

 

Kevytyrittäjien roolia selvennettävä

Kevytyrittäjyys on Suomessa kasvanut viime vuosina paljon ja on yksi erittäin varteenotettava tapa työllistää itsensä sekä kokeilla yrittäjyyttä, jota tulee edistää ja siihen kannustaa. Kevytyrittäjällä ei ole y-tunnusta, mutta hän laskuttaa laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta omista palveluistaan. Kevytyrittäjien roolia ja asemaa on selvennettävä, koska osa heistä luokitellaan palkansaajiin ja osa yrittäjiin. Työttömyysturvan osalta he ovat yrittäjiä, mutta verotuksen, kirjanpitovelvollisuuden jne osalta he ovat palkansaajia. Heidän asemansa eri viranomaisiin on epämääräinen. Lainsäädäntökään ei tunne käsitettä kevytyrittäjä.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä ministeri- ja eduskuntaryhmiä toimimaan niin, että kevytyrittäjien rooli ja asema selvenee sekä heidän roolinsa määritetään myös lainsäädännössä.

 

Tuulivoiman tukeminen lopetettava

Tuulivoiman tukeminen on lopetettava. Energiateollisuuden mukaan tukia maksetaan vuosittain noin 300 miljoonaa euroa. Yhteiskunnan kannalta sähköntuotannon tukeminen veronmaksajien rahoilla ei ole järkevää ja se vääristää myös energiamarkkinoita. Suomessa sähköä voidaan tuottaa jo muutenkin erilaisilla teknologioilla. Tulevaisuudessa kannattaisi panostaa esimerkiksi tuotekehitykseen ja tutkimuksiin, jotka edesauttavat uusien teknologioiden luomisessa.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä ministeri- ja eduskuntaryhmiä toimimaan niin, että tuulivoiman tuet lopetetaan.

 

Asuntojen romutuspalkkio käyttöön

Tyhjille jääneet omistusasunnot, joita on vaikea saada kaupaksi, voivat pahimmillaan estää työllistymisen uudelle paikkakunnalle. Ajatus autojen romutuspalkkioon verrattavasta asuntojen romutuspalkkiosta ansaitsee tulla selvitetyksi. Romutuspalkkio helpottaisi työn perässä muuttamista sekä onnistuessaan vähentäisi ylitarjontaa muuttotappiollisilla haja-asutusalueilla. Asuntokaupat ovat vahvasti paikallisia markkinoita, kuten myös työmarkkinat. Jos molemmat ovat edes väliaikaisesti heikossa tilanteessa, tuloksena on molemminpuolinen loukku. Tällaiset tilanteet vaativat uudenlaisia ratkaisuja.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä ministeri- ja eduskuntaryhmiä toimimaan niin, että asuntojen romutuspalkkio toteutetaan.

 

Julkiset rakennukset terveellisemmiksi elinkaarimallilla

Sisäilmaongelmista syntyneet terveyshaitat ja niiden hoito sekä sairauspoissaolot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Sisäilmaongelmat tulevat yhteiskunnalle monin tavoin kalliiksi. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2013 tekemän arvion mukaan sisäilmaongelmien aiheuttamat terveyshaitat maksavat yhteiskunnalle 450 miljoonaa euroa vuodessa. Sisäilmasairauksien aiheuttamalle inhimilliselle kärsimykselle hintalappua ei voida laskea. Tälläkin hetkellä osa päiväkodeista, kouluista ja osa muista julkisista tiloista kärsivät erilaisista sisäilmaongelmista. Tämä kehitys on kansalaisten ja julkisen puolen toimijoiden lompakon kannalta kestämätön ja tilanteen määrätietoinen ratkaiseminen tulee aloittaa viipymättä. Meidän tulee ratkaista, miten rakentamiseen käytettävissä olevat määrärahat saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti. Rahoituksen lisääminen ei yksin auta, vaan tulee pohtia, miten asioita voidaan tehdä laadukkaammin ja paremmin, kuten elinkaarimallilla. Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa rakennuksen suunnittelusta, ylläpidosta ja korjauksista. Tämä innostanee myös palveluntuottajaa rakentamaan kiinteistöt laadukkaasti ja huolehtimaan niistä koko elinkaaren ajan.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä ministeri- ja eduskuntaryhmiä toimimaan niin, että julkisten rakennusten rakentamista elinkaarimallilla pyritään edistämään kaikissa uusissa julkisen puolen hankkeissa.

 

Muovikassien ja -pakkauksien määrää vähennettävä entisestään.

Euroopan komissio on julkaissut EU:n muovistrategian tammikuussa 2018. Strategian tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Suomessa on tähän alettu myös kiinnittämään muutaman vuoden aikana enemmän huomiota, esim. perimällä kaupoissa muovikasseista erillinen hinta.

Muovikassien lisäksi erilaisiin muovipakkausten sekä muiden muovisten välineiden käyttöön tulee jatkossa enemmän kiinnittää huomiota kuinka niiden käyttöä tulisi entisestään vähentää. Näin ehkäistään mm. merten muoviongelmaa ja säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja. Tämä tarjoaa toisaalta myös hyvät mahdollisuudet uusille tuotekehittelyille, innovaatioille ja investoinneille.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä ministeri- ja eduskuntaryhmiä toimimaan niin, että muovikassien ja -pakkauksien määrää pyritään entisestään vähentämään esimerkiksi selvittämällä muoviveron käyttöönotto yhdessä elinkeinoelämän kanssa mahdollisimman pian.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.