Turhat esteet pois matkailuyrittäjyyden tieltä

Alkavan hallituskauden eräänä keskeisenä tavoitteena on säätelyn ja byrokratian purku. Investoinnit ja kansanvälinen rahoitus vaativat ennustettavaa sekä linjakasta päätöksentekoa. Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus vaatii, että huomiota kiinnitetään matkailualan sääntelyn purkuun ja työllistämismahdollisuuksien luomiseen. ”Matkailuala työllistää usein joustavasti ja matalalla kynnyksellä erityisesti nuoria. Siksi alan työpaikkojen lisääminen toisi omalta osaltaan helpotusta alueen vaikeaan nuorisotyöttömyyteen,” Kokoomuspiirin puheenjohtaja Tomi Kaismo toteaa.

Kalajokinen matkailuyrittäjä ja Kokoomuksen piirihallituksen varapuheenjohtaja Hanna Saaren mukaan sääntelyä on purettava esimerkiksi joka vuosi uudelleen haettavista luvista. ”Mikäli hakuprosesseja korvattaisiin omavalvonnalla ja yritysten toimintaa valvottaisiin tarkastusten kautta, säästettäisiin sekä yrittäjän että viranomaisen aikaa.” Usein absurdiksi yltyvä sääntely näyttäytyy pahimmillaan toistensa päätöksistä tutkintapyyntöjä tekevinä valtion virastoina ja toisaalta vuosikausien valituskierteinä. Aikaa kuluu ja projektit siirtyvät muualle rahoittajien kyllästyessä odottamaan tuloksia.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus näkee että keskeistä on antaa toimijoille mahdollisuus yrittää. Erinomaisia posiviivisia esimerkkejä riittää – esimerkiksi Oulussa Super Park on noussut merkittäväksi tekijäksi kultuurin ja tapahtumien alalla yksityisen investoinnin kautta. Alueen merkittävillä matkailuseuduilla kuten Kalajoella, Syötteellä, Rukalla sekä monissa pienemmissäkin kohteissa kuntapäättäjät ovat uskaltaneet rohkeasti antaa elinkeinoelämälle ja innovatiivisille toimijoille mahdollisuuden yrittää.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusten mukaan Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Siitä on tullut kansallisesti merkittävä vientitoimiala ja työllistäjä. Matkailutulo on ollut useamman vuoden yli 13 miljardia euroa, ja sillä on mahdollisuuksia kasvaa jopa 20 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Kansainvälisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2013 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo 4,3 miljardia euroa. Matkailun arvioidaan vuonna 2025 työllistävän jopa 180 000 henkilöä. Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan.

Kasvu ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Kansainvälinen taloustilanne on epävakaa. Mikään alue tai yritys ei pärjää yksin kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet, ja kokonaisvaltaisia laadukkaita elämyksiä toteuttamaan vaaditaan usean tahon pitkäjänteistä ja innovatiivista yhteistyötä. Suomen matkailutulo voi kasvaa, kun kansainvälinen matkailijamäärä lisääntyy. Matkailutuloa voidaan kasvattaa myös tuottamalla korkeakatteisia lisäarvopalveluita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen mukaan poliittisessa päätöksenteossa on syytä pyrkiä jatkossa yhä laajemmin siihen, että yksityinen yritystoiminta antaa vauhtia liiketoiminnoille. Julkisen tehtävä on toimia joustavasti ja ripeästi kaavoittajana ja muun infran rakentajana esimerkiksi liikenneväylien osalta.

Lisätiedot:
Tomi Kaismo, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus (045 670 7600)

Hanna Saari, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus (040 506 1698)

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.