Ammattikorkeakoulujen kasvava kysyntä edellyttää riittäviä resursseja

Ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutuksilla on merkittävä rooli väestön osaamisen ja koulutustason nostamisessa. Sen lisäksi ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli alueiden elinvoiman kehittäjänä ja työ- ja elinkeinoelämän uudistajana. Siitä huolimatta ammattikorkeakoulujen rahoitus on jäänyt pahasti jälkeen muiden koulutusasteiden rahoituksesta. Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta on Arenen mukaan leikattu lähes kolmannes 2010-luvun aikana. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja heikommassa asemassa ulkoisen rahoituksen hakemisessa….

Koulutus kuntoon ja osaamistaso nousuun!

Suomi pärjää vain osaamisella ja sen kehittämiseen Suomi tarvitsee laadukkaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen. Nyt on oikea aika laittaa koulutuksen ja kasvatuksen asiat kuntoon. Käännetään osaamistaso nousuun ja nostetaan koulutustasoa. Luodaan ratkaisuja koulutuksen ja kasvatuksen haasteisiin. Panostamalla varhaiskasvatukseen luodaan pohja lasten myöhemmälle koulupolulle. Meidän tuleekin tehdä toimenpiteitä, jotta yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen. Tästä syystä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu