Arktinen huippukokous Suomeen – korkean tason poliittiset kokoukset ovat keino sitouttaa valtioita ja yhteistyökumppaneita yhteisiin toimenpiteisiin

Arktinen huippukokous Suomeen – korkean tason poliittiset kokoukset ovat keino sitouttaa valtioita ja yhteistyökumppaneita yhteisiin toimenpiteisiin

Suomen arktinen strategia on päivitetty. Sen pohjalta kävimme keskiviikkona eduskunnassa ajankohtaiskeskustelun maamme arktisesta politiikasta ja painopisteistä. Jotta Suomi olisi arktisissa asioissa vaikuttavampi toimija EU-tasolla, kysyin pääministeri Marinilta, olisiko aika tavoitella arktista huippukokousta Suomeen. Myös monet kollegat nostivat huippukokouksen esiin. Pääministeri suhtautui asiaan myönteisesti.Suomen arktinen strategia on maamme arktisen politiikan merkittävin asiakirja. Oululaisena kansanedustajana ja yhtenä…

Kansanedustajat Heikkinen ja Talvitie: Hallituksen varattava suunnittelumääräraha Pääradalle Ouluun asti

Kokoomus julkaisi tiistaina 19.11. pitämässään tiedotustilaisuudessa eduskunnan pikkuparlamentissa oman vaihtoehtobudjettinsa. Eduskuntaryhmä esittää kunnianhimoisten koko maan kattavien raidehankkeiden aloittamista mahdollisimman nopeasti. Kokoomus ohjaisi valtion omaisuutta kaikkiaan 3 miljardia euroa liikennehankkeisiin, joista valtaosa kohdistuu raidehankeyhtiöiden pääomittamiseen sekä raidehankkeiden toteuttamiseen. Osana kokonaisuutta Kokoomus kannattaa 8 miljoonan euron suunnittelumäärärahan lisäämistä Pääradan nopeiden raideyhteyksien suunnittelulle Ouluun ja aina Tornioon asti….

Katse työllisyyteen, osaamiseen ja perheisiin

Katse työllisyyteen, osaamiseen ja perheisiin

Suomessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että työllisyyden on tärkeä nousta pohjoismaiselle tasolle 75 prosenttiin. Vain sitä kautta pystymme kestävästi rahoittaa laadukkaat julkiset palvelut, ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntamme, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Mari-Leena Talvitie muistuttaa. Eduskuntasyksyn aikana kokoomus on esittänyt useita työllisyyttä lisääviä toimia. Esimerkeiksi Talvitie nostaa tasa-arvoa ja työelämän joustoja mahdollistava perhevapaauudistuksen, varhaiskasvatusmaksujen alentamisen, kannustinloukkujen purkamisen, ulosoton suojaosuuden kortottamisen ja…

Mari-Leena Talvitie: Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Mari-Leena Talvitie: Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

Elokuussa on monissa perheissä edessä uusi alku. Esikoulu, uusi luokka-aste tai viimeinen vuosi koulussa. Meidän perheessä nuorin aloittaa koulupolun. Syksy on hyvää aikaa aloittaa myös jokin harrastus. Harrastuksissa saa uusia kavereita, on yhteistä tekemistä ja yhteisöllisiä ryhmiä. Ne myös ehkäisevät syrjäytymistä. Iästä ja elämäntilanteesta riippumatta ihminen kaipaa yhteisöllisyyttä. Sen tarve tunnustetaan myös Maslowin tarvehierarkiassa. Monipuoliset…

Mari-Leena Talvitie: Kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistettava

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mielestä itsehallintouudistuksessa on keskeistä, että kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistetaan ja tunnustetaan. ”Jos tavoitteena itsehallintouudistuksessa on luoda maakunnille yhteinen rakenne, samalla kaupunkiseudut ja alueet tarvitsevat vapautta ja vastuuta tehdä niiden erityispiirteitä tukevia ratkaisuja. Keskeistä on se, miten tämä huomioidaan uudistuksien lainvalmistelussa”, pohtii Talvitie. ”On tärkeää, että kaupunkiseutujen menestys edistää maakunnan menestystä…

Mari-Leena Talvitie: Lex Talvitie helpottaa asunto-osakeyhtiöiden hallintoa

Mari-Leena Talvitie: Lex Talvitie helpottaa asunto-osakeyhtiöiden hallintoa

Hyväksyimme eduskunnassa tammikuussa yksimielisesti asunto-osakeyhtiölain muutoksen, jonka kollegat ympäristövaliokunnassa nimesivät lakialoitteen pohjalta Lex Talvitieksi. Se koskettaa purkavaa uusrakentamista eli rakennushanketta, jossa yhtiön omistama asuinrakennus puretaan kokonaan tai osittain ja tilalle rakennetaan suurempi kerrosala ja useampia huoneistoja. Purkavan uusrakentamisen hankkeissa laki on aiemmin vaatinut yksimielisyyden ja jokaisen osakkaan suostumuksen. Ne korvataan vaatimuksella neljä viidesosan määräenemmistöstä sekä…

Mari-Leena Talvitie: Päätös lisätä rakennustekniikan koulutusvastuu Ouluun luo tulevaisuususkoa

Opetusministeriö on keskiviikkona 17.1. opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla antanut asetuksen, jolla yliopistojen koulutusvastuita muutetaan. Oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie kokee päätöksen lisätä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu Oulun yliopistolle hyvänä ja kauaskantoisena päätöksenä. ”On tärkeää, että opetusministeri päätti lisätä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuuta Oulun yliopistossa. Se osoittaa, että ministeriössä ymmärrettiin pohjoisen, ja koko Suomen, yritysten tarpeet. Tämä…

Män­ty­nie­men vah­din­vaih­to lä­hes­tyy

Män­ty­nie­men vah­din­vaih­to lä­hes­tyy

Kuuntelin tasavallan presidentin uudenvuodenpuheen perinteisesti suorana. Kerroin lapsille puheen olevan presidentti Niinistön viimeinen, ja siksi pyysin heitä kuuntelemaan sitä kanssani. Yllättävän hyvin lapset keskittyivätkin puheeseen. Niinistö on ollut omien sanojensa mukaan Suomella töissä. Kansalaiset ovat työn jälkeen tyytyväisiä. Viimeisimpien kyselyjen mukaan (Uutissuomalainen 8/2023) Niinistöä pidetään jopa Suomen historian parhaana presidenttinä. Presidentti Niinistön pitkä työrupeama ja…

Perheille joustoa ja vapautta valita

Perheiden monenlaiset elämäntilanteet ovat arkipäivää. Siksi perheillä on oltava mahdollisuus valita eikä yhteiskunnan pidä määritellä, mikä hoito- tai tukimuoto on missäkin elämäntilanteessa parhain kullekin perheelle. Kahden lapsen äitinä tiedän, että lapsesta sekä vanhempien työ- ja elämäntilanteista johtuen samassakin perheessä voi olla eri aikoina hyvin erilaisia tarpeita.     Perhevapaista valtaosan käyttävät äidit. Viime vuosina on lisätty kiintiöityjä isävapaita,…

Perheille joustoa ja vapautta valita

Perheiden monenlaiset elämäntilanteet ovat arkipäivää. Siksi perheillä on oltava mahdollisuus valita eikä yhteiskunnan pidä määritellä, mikä hoito- tai tukimuoto on missäkin elämäntilanteessa parhain kullekin perheelle. Kahden lapsen äitinä tiedän, että lapsesta sekä vanhempien työ- ja elämäntilanteista johtuen samassakin perheessä voi olla eri aikoina hyvin erilaisia tarpeita. Perhevapaista valtaosan käyttävät äidit. Viime vuosina on lisätty kiintiöityjä isävapaita, jotka ovat…

Sisällön loppu

Sisällön loppu