Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Sofia Ervasti: Kaivos Kuusamoon

Kaivos on tervetullut Kuusamoon, jos ympäristöseikat huomioidaan hyvin. Kaivoksella on sellaisia hyötyjä, joita ei voida suoraan ohittaa. Se luo alueelle työpaikkoja ja yhteiskuntamme tarvitsee jatkossa entistä enemmän kobolttia. Kaivoksilla on väkisinkin ympäristöhaittoja, joten ne tulee pitää minimissä. On kuitenkin selvää, että kaikilla elinkeinoilla on omat ympäristöhaittansa. Matkailu ja kaivostoiminta eivät sulje toisiaan pois. Vaaditaan yhteistyötä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu