Pelastustoimen uudistukset uhka vai mahdollisuus

Pelastustoimen uudistukset uhka vai mahdollisuus

Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistymässä vuoden vaihtuessa. Tällöin myös pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksella tavoitellaan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Valtion ohjaus vahvistuu. Strategiset tavoitteet tulevat valtakunnallisiksi, valtioneuvoston asettamiksi ja sisäministeriön ohjaamiksi. Aluehallintovirastot valvovat palvelutasoa, jonka tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia. Useilla alueilla ensihoito on siirtynyt pelastustoimelta soten toiminnaksi, perusteluna potilaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu