Mikko Korkeakoski: Milloin on aika panostaa poliisin resursseihin?

Poliisiorganisaatio on ollut pitkään niukan rahoituskehyksen ja säästötavoitteiden kohteena. Menneiden vuosien hallintorakenteen uudistuksissa muun muassa vähennettiin valtakunnallisia yksiköitä ja poliisiasemien määrää. Uudistusten tavoitteena oli kustannusten karsiminen, jolla turvattaisiin peruspoliisitoiminnan resurssit hyvällä tasolla. Toimista huolimatta tällä vuosikymmenellä poliisien määrä on tippunut lähes 8 000:sta liki 7 000:een. Samalla kuitenkin vuosittaiset tehtävämäärät sekä täysin uudenlaiset tehtävät ovat lisääntyneet. Turvallisuusympäristönkin…

Mikko Korkeakoski: Turvallisuus luo tulevaisuutta

Mikko Korkeakoski: Turvallisuus luo tulevaisuutta

Poliisien määrä on nousut keskusteluihin suuresti viime aikoina. Erityisesti vaalien alla onkin erinomainen aika arvokeskusteluille. Kuinka paljon arvotamme turvallisuutta ja poliiseja sen ylläpitäjinä? Kokoomukselle turvallisuus on jokaisen perusoikeus. Siksi sekä poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa. Tehdyt lisäykset esimerkiksi netti- ja lähipoliisitoimintaan ovat auttaneet tilannetta….

Sisällön loppu

Sisällön loppu