Mikko Korkeakoski: Milloin on aika panostaa poliisin resursseihin?

Poliisiorganisaatio on ollut pitkään niukan rahoituskehyksen ja säästötavoitteiden kohteena. Menneiden vuosien hallintorakenteen uudistuksissa muun muassa vähennettiin valtakunnallisia yksiköitä ja poliisiasemien määrää. Uudistusten tavoitteena oli kustannusten karsiminen, jolla turvattaisiin peruspoliisitoiminnan resurssit hyvällä tasolla. Toimista huolimatta tällä vuosikymmenellä poliisien määrä on tippunut lähes 8 000:sta liki 7 000:een. Samalla kuitenkin vuosittaiset tehtävämäärät sekä täysin uudenlaiset tehtävät ovat lisääntyneet. Turvallisuusympäristönkin…

Sisällön loppu

Sisällön loppu