Mari-Leena Talvitie: Kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistettava

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mielestä itsehallintouudistuksessa on keskeistä, että kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistetaan ja tunnustetaan. ”Jos tavoitteena itsehallintouudistuksessa on luoda maakunnille yhteinen rakenne, samalla kaupunkiseudut ja alueet tarvitsevat vapautta ja vastuuta tehdä niiden erityispiirteitä tukevia ratkaisuja. Keskeistä on se, miten tämä huomioidaan uudistuksien lainvalmistelussa”, pohtii Talvitie. ”On tärkeää, että kaupunkiseutujen menestys edistää maakunnan menestystä…

Sisällön loppu

Sisällön loppu